لیست راهنماها به تفکیک سامانه ها

 

حفاظت از سیستم شخصی

راهنمای حفاظت از سیستم نصب ضد ویروس مکفی
راهنمای به روز رسانی ضدویروس مکفی
پیشگیری از آلودگی سیستم با رعایت چند نکته
مزایای استفاده از ضدویروس
به روز رسانی خودکار از طریق سرویس دهنده وساوس

رزرواسیون مهمانسراهای دانشگاه reserve.ut.ac.ir

 
 

سامانه پرسنلی (بیمه)

فیلم آموزشی ویرایش اطلاعات فرد اصلی
فیلم آموزشی مقدمه و تنظیمات بیمه تکمیلی
فیلم آموزشی ثبت نام بیمه تکمیلی
فیلم آموزشی ثبت نام بیمه عمر و حادثه
انصراف از بیمه تکمیلی ۱
فیلم آموزشی ثبت نام و ویرایش اطلاعات افراد تحت تکفل
راهنمای ثبت‌نام اساتید مدعو
 

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری و اطلاعات دانشگاه its3.ut.ac.ir

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه
راهنمای پنل کارشناسان سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

سامانه تغذیه dining.ut.ac.ir

 

راهنمای تغذیه و خدمات رزرو غذا

سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir

امکانات سامانه جدید آموزش
راهنمای اطلاعات جامع دانشجو
راهنمای انتخاب واحد و حذف و اضافه
راهنمای اطلاعات جامع استاد
راهنمای ارائه درس
راهنمای نمایش دسترسی‌ها
راهنمای ارسال درخواست و استفاده از کارپوشه
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو
راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش
راهنماهای سامانه جامع آموزش و معرفی سامانه (مخصوص اساتید)
لیست راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای کارمندان)
نیازمندی‌ها و نحوه اتصال به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی دانشنامه
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
راهنمای درخواست دوره کهاد
راهنمای تائید درخواست حذف پزشکی (مربوط به کارشناس)
راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات
درخواست گذراندن حضوری فعالیت پژوهشی
فلوچارت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله همراه با صورتجلسه دفاع از موضوع پروپوزال
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله‌‌‌‌‌‌‌ همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه
روش استعلام سوابق تحصیلات قبلی
راهنما و فلوچارت گواهی رتبه دانش آموختگان
فلوچارت و راهنمای دانشجویان دو وجهی
دستور العمل امضای الکترونیکی صورت جلسات دفاع از کارشناس تا داور
درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل (محروم از تحصیل، انتقال دائم، خاتمه دوره مهمانی) توسط دانشجو
فلوچارت و فرآیند درخواست شخص دانشجو (موردی)
فلوچارت و راهنمای درخواست گواهی اتمام دوره کهاد (تسویه حساب)
فلوجارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص
فلوچارت و راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فرصت مطالعاتی
راهنما و فلوچارت ابلاغ مشروطی گروهی و حکم قطعی محرومیت (فنی- علوم - جغرافیا- البرز- زبان‌ها- مدیریت- فارابی- روانشناسی)
فلوچارت و راهنمای درخواست مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامانه حضور و غیاب و ثبت درخواست مرخصی (سامانه جدید) my.ut.ac.ir

راهنمای ثبت مرخصی روزانه
راهنمای ثبت مأموریت روزانه
راهنمای ثبت مرخصی ساعتی
راهنمای ثبت مرخصی مأموریت
راهنمای ثبت ورود و خروج فراموش شده (تردد ناقص)
راهنمای نحوه ابطال درخواست تأیید شده
راهنمای اضافه کار خارج از کارت
راهنما برای مدیران جهت بررسی و تأیید وضعیت مرخصی کارکنان / ‏تعیین‬ جانشین (کارتابل مدیر)
راهنمای گزارش کارکرد روزانه
فیلم آموزشی مأموریت روزانه
فیلم آموزشی ثبت درخواست مأموریت ساعتی
فیلم آموزشی مرخصی روزانه

 
 

سامانه خدمات کارکنان my.ut.ac.ir

راهنمای بخش" بررسی تغییرات انجام شده پرسنل، توسط کارشناسان کارگزینی"
راهنمای سامانه ویرایش اطلاعات پرسنلی
سامانه خدمات کارکنان
راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام
راهنمای فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
 

 


سامانه خوابگاه dorm.ut.ac.ir

راهنمای درخواست رزرو خوابگاه تابستان
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه تابستان
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه متأهلین
راهنمای پیش ثبت نام خوابگاه تابستان

سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات eoffice.ut.ac.ir

راه اندازی فرم هویت حقوقی
سوالات متداول سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش اول: تغییرات رابط کاربری در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش دوم: در دسترس قراردادن ابزارها در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش سوم: امکانات افزوده شده به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
امضای سریع برای کاربران تک امضایی
بهبود نحوه ارسال نامه
هبود نحوه استفاده از جوابیه
راهنمای استفاده از اسکنر در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات با پروتکل

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری rtis.ut.ac.ir

سوالات متداول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
راهنمای جامع استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مخصوص اعضای هیأت علمی)
راهنمای کارشناس ترفیع در فرایند ترفیع (ساتاد)
راهنمای رئیس دانشکده / گروه در فرایند ترفیع (ساتاد)
راهنمای کمیته ترفیعات دانشکده / پردیس در فرایند ترفیع (ساتاد)
راهنمای محاسبه استناد و اچ ایندکس در گزارش ترفیع
راهنمای ساتاد برای اعضای محترم کمیته ترفیعات دانشگاه
 
 

 


سامانه مدیریت درخواست‌های دانشجویی (مداد) srm.ut.ac.ir

سامانه مدیریت درخواست‌های آموزشی دانشجویان (مداد)
مدارک مورد نیاز برای درخواست کارنامه لاتین
مدارک لازم جهت دریافت همزمان دانشنامه و ریز نمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع
مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی در کلیه مقاطع
مدارک لازم برای تاییدیه تحصیلی برای مقاطع بالاتر
مدارک لازم برای صدور المثنی مدارک
مدارک لازم جهت برابر اصل نمودن مدارک فارغ التحصیلی

سامانه هوش سازمانی bis.ut.ac.ir

راهنمای کاربران برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران
راهنماهای سامانه هوش سازمانی
راهنمای نصب Plug-in برای استفاده از سامانه هوش سازمانی
نیازمندی‌های سیستم برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران
راهنمای نصب فونت

راهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده homedir.ut.ac.ir

راهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده

مدیریت ارزیابی کارکنان pms.ut.ac.ir

راهنمای مشاهده کارنامه ارزیابی عملکرد
راهنمای نحوه ارزیابی عملکرد در سامانه مدیریت ارزیابی کارکنان
راهنمای فرم " توافقنامه "
راهنمای فرم "ثبت وقایع حساس"

مدیریت دسترسی به اینترنت

راهنماهای مدیریت دسترسی به اینترنت - حجم‌ها و سرعت‌ها
راهنمای استفاده از اوتیی (ویندوز)
راهنمای استفاده از اوتیی
(ویندوز) راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای تمامی سیستم عامل‌ها
راهنمای استفاده از Hotspot
مدتی است سرعت دانلود کاهش یافته است
مشکلات رایج اتصال به اینترنت دانشگاه
ابتدا بررسی نمائید آی‌پی دریافت کرده‌اید یا خیر؟
چگونه نام کاربری و رمز عبور خود را در مرورگر ذخیره کنم؟
پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در هات اسپات با خطای اتصال بیش از دو دستگاه مواجه می‌شوم.
راهنمای دسترسی به منابع علمی و سامانه‌های داخلی از خارج از دانشگاه تهران
مشکلات رایج اتصال به شبکه دانشگاه از طریق UTVPN
راهنمای استفاده از L2TP VPN Connection

مدیریت شناسه یکتا و پست الکترونیک دانشگاه تهران utid.ut.ac.ir

راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
راهنمای بازیابی رمز عبور پست الکترونیکی
راهنمای تغییر رمزعبور پست الکترونیکی
اخذ هویت موقت
فهرست افراد مسئول هویت موقت در واحدهای مختلف دانشگاه تهران
راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
راهنمای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران
راهنمای گزارش کردن ایمیل‌های اسپم / غیر اسپم
سیاست جدید تغییر دوره‌ای رمز عبور

فیلم آموزشی تنظیمات ایمیل دانشگاه در نرم افزار ایمیل در سیستم عامل windows ۱۰


میزبانی وب سایت‌ها it.ut.ac.ir/domain-mgt

راهنمای سامانه میزبانی وب سایت‌ها
فرایند تغییر کلمه‌عبور کنترل‌پنل در پلسک (میزبان ویندوزی)
فرایند تغییر کلمه‌عبور FTP در کنترل‌پنل پلسک (میزبان ویندوزی)

حسابداری تعهدی

مراحل نصب برنامه سامانه حسابداری تعهدی
راهنمای کاربردی سامانه صدورچک تعهدی
راهنمای کاربردی سامانه حسابداری تعهدی
راهنمای تفویض اختیار
راهنمای کاربری حسابداری حقوق و دستمزد
راهنمای کاربری سیستم پرداخت به شعب
راهنمای کاربری بودجه
راهنمای کاربری شناسایی درآمد
راهنمای کاربری مشاهده تخصیص بودجه به واحدها
راهنمای کاربری مشاهده بودجه مصوب

 


سامانه تنخواه داری

راهنمای صدور اسناد تنخواه
راهنمای مدیریت اسناد تنخواه (بخش حسابداری)

سامانه تدارکات

درخواست کالا در سامانه ERP
راهنمای تأمین کالا و تدارکات
راهنمای تأیید پیش فاکتور توسط رئیس حسابداری
راهنمای ارسال به انبار توسط کارپرداز (مدیریت فاکتور خرید)
تهیه پیش فاکتور توسط کارپرداز (مدیریت سفارش تدارکات)
راهنمای ثبت فاکتور خرید توسط کارپرداز (مدیریت دستور خرید)
راهنمای تأیید پیش فاکتور توسط مدیر
راهنمای تأیید درخواست کالا توسط مدیر
 

سامانه اموال و دارایی ثابت

عملیات دارایی در دارایی ثابت
لیست دارایی‌ها در دارایی ثابت‌‌‌‌‌‌‌
راهنمای ایجاد دارایی از سیتم انبار
راهنمای روال تأیید کالا توسط امین اموال کل
راهنمای تأیید کالا توسط امین اموال
راهنمای روال تعریف کالا

سامانه انبار

راهنمای رسید تحویل کالا به انبار
راهنمای حواله خروج کالا از انبار
راهنمای لیست اسناد انبار
راهنمای مدیریت اسناد انبار

رایانامه


بانک نرم‌افزارهای دانشگاه downloads.ut.ac.ir


سامانه کتابخانه و پایان نامه

 

سامانه کتابخانه آذر سا (جدید)


سامانه صندوق رفاه

راهنمای فرآیند تسویه حساب صندوق رفاه
راهنمای فرآیند عضویت صندوق رفاه
راهنمای فرآیند افزایش موجودی صندوق رفاه
راهنمای فرآیند پرداخت بدهی
راهنمای فرآیند انصراف از وام

 

سامانه مدیریت همایشها و سامانه نشریات الکترونیکی https://conference.ut.ac.ir

راهنمای سامانه مدیریت همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی
راهنمای کارشناس ترفیع در فرایند (ساتاد)
راهنمای رئیس دانشکده / گروه در فرایند (ساتاد)
راهنمای کمیته ترفیعات دانشکده / پردیس در فرایند (ساتاد)

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه https://journals.ut.ac.ir

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله نشریات الکترونیکی
راهنمای داوری مقالات نشریات الکترونیکی
راهنمای سردبیری نشریات الکترونیکی
راهنمای مدیر سامانه نشریات الکترونیکی
راهنمای سامانه مدیریت همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی

سامانه پیام رسان https://ims.ut.ac.ir

راهنمای کاربری سامانه پیام‌رسان – بخش ارسال ایمیل
راهنمای کاربری سامانه پیام‌رسان – بخش ارسال پیامک
فیلم آموزشی استفاده از فیلتر جهت ارسال ایمیل یا پیامک

 

سامانه پرونده الکترونیکی کارکنان https://archive.ut.ac.ir

راهنمای سامانه پرونده الکترونیکی کارکنان
 

 

سامانه لایفری
فیلم راهنمای لایفری

 

 

 


آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲