- پنجشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

لیست راهنماها به تفکیک سامانه ها

 

ثبت دامنه دانشگاه

راهنمای ثبت نام دامنه دانشگاه

حفاظت از سیستم شخصی

راهنمای حفاظت از سیستم نصب ضد ویروس McAfee
راهنمای به روز رسانی ضدویروس McAfee
پیشگیری از آلودگی سیستم با رعایت چند نکته
مزایای استفاده از ضدویروس
به روز رسانی خودکار از طریق سرویس دهنده WSUS

رزرواسیون مهمانسراهای دانشگاه reserve.ut.ac.ir

راهنمای کاربران سامانه رزرواسیون
راهنمای سامانه رزرواسیون مهمانسراهای دانشگاه

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری و اطلاعات دانشگاه its3.ut.ac.ir

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه
راهنمای پنل کارشناسان سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

سامانه تغذیه dining.ut.ac.ir

 

راهنمای تغذیه و خدمات رزرو غذا

سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir

 

 

راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی مقطع پایین تر (تسویه حساب)
راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو
راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی (برای دانشجویان)
راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی (برای دانشجویان)
راهنمای متقاضیان وام‌های دانشجویی
راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان
راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سوالات ارزشیابی
راهنماهای دانشجویان جدیدالورود
جدول نشانی جهت ارائه اصل مدارک ثبت نام حضوری
سوالات متداول پذیرش غیرحضوری (ثبت نام الکترونیکی)
راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش
راهنمای دانشجویان جهت ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه جامع آموزش
روش تأیید استاد راهنما ویا سرپرست گروه انتخاب واحد دانشجویان
راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش
راهنمای تسویه حساب دانشجو
راهنمای درخواست تقاضای کارنامه انگلیسی رسمی / غیر رسمی
راهنماهای سامانه جامع آموزش و معرفی سامانه (مخصوص اساتید)
اطلاعات جامع استاد
اطلاعات جامع دانشجو (مخصوص اساتید)
راهنمای ثبت و تأیید نمره دانشجویان
راهنمای مشاهده ارزشیابی (مخصوص اساتید)
حق التدریس استاد (مخصوص اساتید)
اعلام بدهکاری و اعلام تسویه حساب دانشجو (مخصوص اساتید)
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده استاد در سامانه جامع آموزش
راهنمای تعویض کارت دانشجویی برای کاربران تأیید کننده
لیست راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای کارمندان)
سوالات متداول سامانه حق التدریس و حق التحقیق
پرسش و پاسخ پذیرش دانشجویان جدیدالورود - مخصوص کارشناسان اموزش
راهنمای ارائه درس
راهنمای پردازش و اصلاح نمره درس
راهنمای ثبت نام گروهی دانشجویان
راهنمای پردازش تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار و کارآموزی دانشجویان
راهنمای پردازش ثبت و تأیید لیست نمره استاد
راهنمای پذیرش نهایی دانشجویان
راهنمای فرایند فارغ التحصیلی و گردش کار آن
راهنمای پردازش پرداخت‌های دانشجو
راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم
راهنمای پردازش تدریس و فعالیت‌های آموزشی اساتید
راهنمای پردازش اطلاعات جامع اساتید
راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه کارمندان
سوالات متداول سامانه جامع آموزش
راهنمای اخذ گزارش فارغ التحصیلی ۱۱۸۰
سوالات متداول زیر سامانه ارزشیابی
راهنمای اجرای سامانه جامع آموزش روی مرورگرهای کروم و فایرفاکس
نیازمندی‌ها و نحوه اتصال به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران
راهنمای استفاده از پردازش‌ها و گزارش‌های سامانه جامع آموزش (سیستم گلستان)
راهنمای اخذ کارنامه کلی غیررسمی (ویژه دانش آموختگان)
راهنمای درخواست تقاضای کپی برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی (دانشنامه-ریزنمرات-گواهی موقت)
راهنمای درخواست ریزنمرات و دانشنامه
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی دانشنامه
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی ریزنمرات فارسی
راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی گواهی موقت
راهنمای ثبت درخواست گواهی موقت دانش آموختگی
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانش آموختگان در سامانه جامع آموزش
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو

 


سامانه حضور و غیاب و ثبت درخواست مرخصی my.ut.ac.ir

سوالات سامانه حضور و غیاب
راهنمای ثبت و حذف درخواست مرخصی کارکنان
راهنمای چگونگی ابطال مرخصی تایید شده کارکنان
سوالات سامانه درخواست مرخصی
راهنما برای مدیران جهت بررسی وضعیت مرخصی کارکنان -کارتابل مدیر

 


سامانه خدمات کارکنان my.ut.ac.ir

راهنمای بخش" بررسی تغییرات انجام شده پرسنل، توسط کارشناسان کارگزینی"
راهنمای سامانه ویرایش اطلاعات پرسنلی
سامانه خدمات کارکنان
راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام

سامانه خوابگاه dorm.ut.ac.ir

راهنمای درخواست رزرو خوابگاه تابستان
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه تابستان
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه
راهنمای درخواست تمدید خوابگاه متاهلین
راهنمای پیش ثبت نام خوابگاه تابستان

سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات eoffice.ut.ac.ir

راه اندازی فرم هویت حقوقی
سوالات متداول سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش اول: تغییرات رابط کاربری در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش دوم: در دسترس قراردادن ابزارها در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
راهنمای بخش سوم: امکانات افزوده شده به سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
امضای سریع برای کاربران تک امضایی
بهبود نحوه ارسال نامه
هبود نحوه استفاده از جوابیه
راهنمای استفاده از اسکنر در سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات با پروتکل

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و نشر مجلات علمی دانشگاه تهران rtis.ut.ac.ir

سوالات متداول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
راهنمای جامع استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مخصوص اعضای هیأت علمی)

سامانه مدیریت درخواست‌های دانشجویی (مداد) srm.ut.ac.ir

سامانه مدیریت درخواست‌های آموزشی دانشجویان (مداد)
مدارک مورد نیاز برای درخواست کارنامه لاتین
مدارک لازم جهت دریافت همزمان دانشنامه و ریز نمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع
مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی در کلیه مقاطع
مدارک لازم برای تاییدیه تحصیلی برای مقاطع بالاتر
مدارک لازم برای صدور المثنی مدارک
مدارک لازم جهت برابر اصل نمودن مدارک فارغ التحصیلی

سامانه هوش سازمانی bis.ut.ac.ir

راهنمای کاربران برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران
راهنماهای سامانه هوش سازمانی
راهنمای نصب Plug-in برای استفاده از سامانه هوش سازمانی
نیازمندی‌های سیستم برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران
راهنمای نصب فونت

راهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده homedir.ut.ac.ir

راهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده

مدیریت ارزیابی کارکنان pms.ut.ac.ir

راهنمای مشاهده کارنامه ارزیابی عملکرد
راهنمای نحوه ارزیابی عملکرد در سامانه مدیریت ارزیابی کارکنان
راهنمای فرم " توافقنامه "
راهنمای فرم "ثبت وقایع حساس"

مدیریت دسترسی به اینترنت

راهنماهای مدیریت دسترسی به اینترنت - حجم‌ها و سرعت ها
راهنمای استفاده از UTI (ویندوز)
راهنمای استفاده از UTI
(ویندوز) راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای تمامی سیستم عامل‌ها
راهنمای استفاده از Hotspot
مدتی است سرعت دانلود کاهش یافته است
مشکلات رایج اتصال به اینترنت دانشگاه
ابتدا بررسی نمایید IP دریافت کرده‌اید یا خیر؟
چگونه نام کاربری و رمز عبور خود را در مرورگر ذخیره کنم؟
پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در هات اسپات با خطای اتصال بیش از دو دستگاه مواجه می شوم.
راهنمای دسترسی به منابع علمی و سامانه‌های داخلی از خارج از دانشگاه تهران
مشکلات رایج اتصال به شبکه دانشگاه از طریق UTVPN
راهنمای استفاده از L2TP VPN Connection

مدیریت شناسه یکتا و پست الکترونیک دانشگاه تهران utid.ut.ac.ir

راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
راهنمای بازیابی رمز عبور پست الکترونیکی
راهنمای تغییر رمزعبور پست الکترونیکی
اخذ هویت موقت
فهرست افراد مسئول هویت موقت در واحدهای مختلف دانشگاه تهران
راهنمای سامانه مدیریت شناسه یکتا
راهنمای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران
راهنمای گزارش کردن ایمیل‌های اسپم / غیر اسپم
سیاست جدید تغییر دوره‌ای رمز عبور

فیلم آموزشی تنظیمات ایمیل دانشگاه در نرم افزار ایمیل در سیستم عامل windows ۱۰


میزبانی وب سایت‌ها it.ut.ac.ir/domain-mgt

راهنمای سامانه میزبانی وب سایت‌ها
فرایند تغییر کلمه‌عبور کنترل‌پنل در پلسک (میزبان ویندوزی)
فرایند تغییر کلمه‌عبور FTP در کنترل‌پنل پلسک (میزبان ویندوزی)

حسابداری تعهدی

مراحل نصب برنامه سامانه حسابداری تعهدی
راهنمای کاربردی سامانه صدورچک تعهدی
راهنمای کاربردی سامانه حسابداری تعهدی
راهنمای تفویض اختیار

سامانه تنخواه داری

راهنمای سامانه تنخواه داری
راهنمای مدیریت اسناد تنخواه (ویژه حسابداری)

سامانه تدارکات

راهنمای کاربری درخواست کالا
راهنمای تامین کالا و تدارکات
راهنمای سامانه تدارکات - بخش حسابداری
راهنمای ارسال به انبار
راهنمای تهیه پیش فاکتور توسط کارپرداز
اهنمای ثبت فاکتور خرید
راهنما مدیریت تایید پیش فاکتور
اهنمای تایید درخواست کالا
 

سامانه اموال و دارایی ثابت

راهنمای عملیات دارایی ثابت
راهنمای لیست دارایی ها
راهنمای ایجاد دارایی در سیستم اموال
راهنمای قوانین استهلاک دارایی ثابت
راهنمای گروههای قوانین دارایی ثابت
راهنمای روال تعریف کالا

سامانه انبار

راهنمای ایجاد سند ورود به انبار
راهنمای ایجاد سند خروج از انبار
راهنمای لیست اسناد انبار
راهنمای مدیریت اسناد انبار

رایانامه


بانک نرم‌افزارهای دانشگاه downloads.ut.ac.ir


سامانه کتابخانه و پایان نامه


سامانه صندوق رفاه

راهنمای فرآیند تسویه حساب صندوق رفاه
راهنمای فرآیند عضویت صندوق رفاه
راهنمای فرآیند افزایش موجودی صندوق رفاه
راهنمای فرآیند پرداخت بدهی
راهنمای فرآیند انصراف از وام
 

سامانه مدیریت همایشها و سامانه نشریات الکترونیکی https://conference.ut.ac.ir

راهنمای سامانه مدیریت همایش ها و کنفرانس های علمی

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه https://journals.ut.ac.ir

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله نشریات الکترونیکی
راهنمای داوری مقالات نشریات الکترونیکی
راهنمای سردبیری نشریات الکترونیکی
راهنمای مدیر سامانه نشریات الکترونیکی
راهنمای سامانه مدیریت همایش ها و کنفرانس های علمی

سامانه پیام رسان https://ims.ut.ac.ir

راهنمای کاربری سامانه پیام‌رسان – بخش ارسال ایمیل
راهنمای کاربری سامانه پیام‌رسان – بخش ارسال پیامک
فیلم آموزشی استفاده از فیلتر جهت ارسال ایمیل یا پیامک

 


آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸