راهنمای کاربری مشاهده تخصیص بودجه به واحدها

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰ کد : ۳۷۴۷ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۳۴۵۸

راهنمای کاربری مشاهده تخصیص بودجه به واحدها

در سامانه بودجه جهت تخصیص به واحدها پس از ثبت سند مربوطه و تاییدات لازم در واحد بودجه، قابل مشاهده در واحدهای مربوطه است.

این تخصیص مراحل دیگری از جمله تایید معاون اداری و مالی، تایید مدیرکل مالی و در نهایت معاون مدیرکل امور مالی را طی می نماید تا به کارشناس امور مالی ستاد جهت پرداخت به واحد مربوطه برسد.

نمای کلی فرآیند:

شکل ۱

مشاهده تخصیص در واحد:

به منظور آگاهی واحدها از تخصیص داده شده، از طریق مرورگر خود، در سامانه مالی ( https://fas.ut.ac.ir ) در بخش سیستم پرداخت به شعب <= فرم های عملیاتی <= با انتخاب فرم مرور تخصیص واحد (در شکل نمایش داده شده است شکل ۲) تخصیص های داده شده مشاهده می شود.

شکل ۲

 

با انتخاب فرم مرور تخصیص واحد تخصیص های داده شده با توجه به سال مالی، بازه زمانی، مرکز هزینه، نوع منبع و وضعیت قابل مشاهده خواهند بود.(شکل ۳)

شکل ۳

 

لازم به ذکر است جهت اطلاع از بودجه تخصیص داده شده گزارشاتی هم در این قسمت تهیه شده که با انتخاب کلید گزارش در دسترس قرار خواهند گرفت. جهت پیگیری وضعیت تخصیص، با کلیک بر روی ردیف تخصیص و انتخاب کلید پیگیری (همانطور که در شکل ۳ مشاهده مینمایید) موقعیت تخصیص در فلوچارت نمای کلی فرآیند مشخص می گردد.

شکل ۴

مشاهده فیلم آموزشی تخصیص بودجه به واحدها

 


( ۳ )