راهنمای تایید کالا توسط امین اموال

۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۳۷۳۰ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۰۲۳

تایید کالا توسط امین اموال

امین اموال نیز با مراجعه به میزکار الکترونیک خود، تعریف کالا یی که از جانب کارشناس کالا ارسال شده است را مشاهده می‌نماید.

۱- هریک از امنای اموال برای تایید کالا در ابتدا به آدرس erp .ut.ac.ir مراجعه نماید و در فرم باز شده اطلاعات احراز هویت فردی را ثبت و دکمه ورود را انتخاب نماید. (شکل ۱)

شکل ۱ ورود به صفحه احراز هویت

۲- با وارد کردن اطلاعات احراز هویت، به صفحه شخصی وارد شوید.

  • توجه: در صفحه باز شده ابتدا درستی شعبه فعال و سال مالی را بررسی نمایید.

۳- در منوی سمت راست گزینه ا داری و سپس میز کار الکترونیک مراجعه نمایید.(شکل ۲)

شکل ۲ ورود به میزکار الکترونیک

۴- سپس بر روی تب دریافتی کلیک نمایید. (شکل ۳)

شکل ۳ صفحه میزکار الکترونیک

۵- با دابل کلیک بر روی درخواست دریافت شده جهت تایید یا اصلاح کالا اقدام نمایید. (شکل ۴)

شکل ۴ تایید کالا

۶- همانگونه که مشاهده می‌نمایید، فرم قابل مشاهده برای امین اموال دقیقاً همان فرمی است که توسط کارشناس کالا تکمیل شده است. کارشناس کالا در صورتی که نیاز بداند، می‌تواند هر یک از مشخصات کالا اعم از عنوان کالا، واحد اصلی کالا، واحد فرعی و... را تغییر و اصلاح نماید.

۷- در نهایت جهت ارسال آن برای امین اموال کل، بر روی تصمیم گیری کلیک نمایید و تایید شده را نیز انتخاب نمایید.(شکل ۵)

شکل ۵ تایید کالا

 

۸- همانطور که در قسمت ارسالی های میزکار الکترونیک مشاهده می‌نمایید، تایید شما برای امین اموال کل ارسال گردید.(شکل ۶)

شکل ۶ ارسال به امین اموال کل


( ۲ )