راهنمای درخواست تمدید خوابگاه

۰۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۶ کد : ۳۵۷۲ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۴۷۵۸

این راهنما به منظور تشریح فرایند راهنمای " تمدید خوابگاه " تدوین شده است. دانشجوی محترم، لطفاً به منظور تسریع انجام فرایند به نکات ابتدایی توجه نمایید و مراحل را با دقت انجام دهید.

 

 

۱- ورود به سیستم

دانشجویان گرامی، جهت ثبت "درخواست تمدید خوابگاه " پس از ورود به سیستم آموزش به آدرس ems.ut.ac.ir یا سامانه خوابگاه dorm.ut.ac.ir ، از منوی" دانشجویی،"منوی" خوابگاه" منوی" درخواست گروهی / تکی خوابگاه" منوی" درخواست"و سپس پردازش" عملیات درخواست تمدید خوابگاه" انتخاب نمایید.(شکل ۱)

شکل ۱. مراحل انتخاب عملیات پردازش تمدید خوابگاه

 

 

همانطور که در (شکل ۲) مشاهده می‌شود، در بالای فرم شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی دانشجو نمایش داده شده و در پایین فرم، جدولی است که مراحل کار را به ترتیب نمایش می‌دهد.

شکل ۲. پردازش تمدید خوابگاه

 

 

توجه

  • در صورتی که دانشجو ترم قبل ساکن خوابگاه نباشد با خطای" کد ۲۹۵۸۰-۳: با توجه به اینکه دانشجو ترم قبل ساکن خوابگاه نبوده است، امکان تمدید خوابگاه وجود ندارد."مواجه می شود
 

 

قالب کلی این فرم بدین صورت است که برای تمامی موارد لیست شده‌اند، ستونی تحت عنوان" وضعیت"، وضعیت هر مرحله را نشان می‌دهد. در سمت راست لیست، با کلیک بر روی گزینه انتخاب می توانید برای انجام هر مرحله اقدام نمایید.

۲- مرحله اول

ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشجو: دانشجوی محترم؛ لطفاً در این مرحله اطلاعات خود را وارد سیستم نموده و در آخر گزینه "اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد" را تایید و با کلیک بر روی دکمه اعمال تغییرات، اطلاعات ثبت می‌شود (شکل ۳).

شکل ۳. ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشجو

۳- مرحله دوم

درخواست تمدید خوابگاه: دانشجوی محترم، در این مرحله درخواست تمدید خوابگاه قابل اجرا بوده که پس از وارد شدن به آن بر روی دکمه تایید کلیک نمایید (شکل ۴).

شکل ۳. فرم تایید تمدید درخواست خوابگاه

۴- مرحله سوم

پرداخت الکترونیکی اجاره بها: دانشجوی محترم، در این مرحله پس از کلیک روی گزینه انتخاب، به فرم پرداخت‌های الکترونیکی وارد شده و با کلیک روی لوگوی بانک، به صفحه پرداخت بانک مزبور هدایت شده و اقدام به پرداخت الکترونیکی پیش‌پرداخت اجاره‌بها نمایید (شکل ۵).

شکل ۴. راهنمای پرداخت اجاره بها

 

 

 

( ۸ )