اخذ هویت موقت

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۰:۲۰ کد خبر : ۲۹۸۸ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۴۸۰
اساتید مدعو قبل از دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران باید اقدام به دریافت هویت موقت نمایند.
مجموعه‌ای از اطلاعات فردی و سازمانی همکاران غیر دائمی و مهمان که جزو دانشجویان و یا پرسنل دائم دانشگاه نیستند؛

شامل:

 • اطلاعات فردی مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی و... که مشخص کننده فرد است.
 • اطلاعات سازمانی هویت موقت شامل کد مهمان، واحد سازمانی، عنوان همکاری، نوع همکاری، بازه زمانی همکاری، وضعیت همکاری و....
 • اعضای هیات علمی که هنوز فرآیند جذب / گزینش آنها کامل نشده است لازم است تا صدور حکم استخدامی خود به عنوان هویت موقت معرفی شوند.
 
مهمانان (اساتید مدعو، امریه و...) جهت دریافت شناسه یکتا دانشگاه باید ابتداً به نماینده هویت موقت واحد خود به صورت حضوری مراجعه نموده و نسبت به ورود اطلاعات خود و دریافت کد مهمان اقدام نمایند.
 
انواع وضعیت همکاری مرتبط با اساتید موقت
 • هیات علمی - عضو وابسته
 • استاد مدعو
 • استاد مدعو- عضو هیات علمی دانشگاه دیگر
 • استاد مدعو- سازمان خارجی غیر از دانشگاه
 • فرصت مطالعاتی
 • دانشجوی دکتری دستیار آموزشی
 • دانشجوی کارشناسی حل تمرین
 • دانشجوی کارشناسی ارشد حل تمرین
 • دانشجوی دکتری حل تمرین
 • کارشناس امریه
 
نمایندگان هویت موقت معرفی‌شده تاکنون