راهنمای روال تعریف کالا

۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۳۷۲۹ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۵۰۷

روال تعریف کالا

هر یک از کارشناسان کالا جهت تعریف و ایجاد کالای جدید در سیستم نیاز است که به این سامانه مراجعه نمایند.

به شرح مراحل روال تعریف کالا دقت نمایید.

۱- هریک از کارشناسان برای تعریف کالا در ابتدا به آدرس erp .ut.ac.ir مراجعه نماید و در فرم باز شده ی زیر اطلاعات احراز هویت فردی را وارد و دکمه ورود را انتخاب نماید. (شکل ۱)

شکل ۱ ورود به صفحه احراز هویت

 

۲- با وارد کردن اطلاعات احراز هویت، به صفحه شخصی وارد شوید.(شکل ۲)

شکل ۲ ورود به صفحه erp

 

  • توجه: در صفحه باز شده ابتدا درستی شعبه فعال و سال مالی را بررسی نمایید.

۳- در منوی سمت راست گزینه ا داری و سپس میز کار الکترونیک مراجعه و سپس بر روی جدید کلیک نمایید. (شکل ۳)

شکل ۳ روال تعریف کالا

۴-"روال تعریف کالا" را انتخاب نمایید.(شکل ۴)

شکل ۴ روال تعریف کالا

 

۵- با کلیک بر روی"روال تعریف کالا " فرم زیر باز می‌شود.(شکل ۵)

شکل ۵ روال تعریف کالا

 

۶- نیاز است هر یک از اطلاعات خواسته شده در فرم به شرح ذیل تکمیل گردد.

  • عنوان کالا: نام دقیق کالای مورد نظر، جهت ایجاد درسیستم را ذکر نمایید.
  • واحد کالای اصلی: واحد شمارش اصلی کالارا انتخاب نمایید.
  • واحد فرعی: در صورتیکه کالای مورد نظر دارای واحد فرعی، مرتبط با واحد اصلی باشد، آن را انتخاب نمایید و همچنین میزان تبدیل آن به واحد اصلی را بیان نمایید. (به طور مثال کالا لوله باطری قلمی با واحد اصلی عدد و واحد فرعی بسته با میزان ۴ عدد باید ثبت گردد.)
  • طبقه کالا: مصرفی، اموالی و یا خدماتی بودن نوع کالا را انتخاب نمایید.
  • گروه کالا انبار: در این قسمت باید انتخاب نمایید که کالای مورد نظر در کدامیک از گروه های کالا جای می‌گیرد.
  • گروه کالا تدارکات: در این قسمت "گروه کالا طبقه ۱" را انتخاب نمایید.
  • توضیحات: در صورت وجود توضیحاتی در رابطه با کالای مورد نیاز آن را در این قسمت ذکر نمایید.

۷- در انتها کافیست بر روی علامت ذخیره کلیک نمایید تا کالای مورد نظر جهت بررسی به امین اموال ارسال گردد. همانگونه که در قسمت ارسالی مشاهده می نمایید، درخواست تعریف کالا برای امین اموال ارسال گردیده است.(شکل ۶)

شکل ۶ روال تعریف کالا


( ۲ )