راهنمای گزارش کارکرد روزانه

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰ کد : ۳۸۰۸ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۳۲۶۵

این راهنما بمنظور تشریح فرایند " گزارش کارکرد روزانه" تدوین شده است. کاربران محترم، لطفاً بمنظور تسریع انجام فرایند به نکات توجه نمائید و مراحل را با دقت انجام دهید.

۱-و رود به سیستم گردش کار

کاربران گرامی، بمنظور مشاهده " گزارش کارکرد روزانه" می‌بایست ابتدا وارد سایت به آدرس https://tas.ut.ac.ir شده و مطابق شکل شماره ۱ گزینه کارت تردد را انتخاب نمایند.

شکل ۱. مراحل مشاهده گزارش کارکرد روزانه

۲- گزارش کارکرد روزانه

پس از ورود، مطابق شکل شماره ۲ می‌توانید ماه مورد نظر خود را با استفاده از آیکون‌های و انتخاب نمائید.

شکل ۲. مراحل مشاهده گزارش کارکرد روزانه

 

سپس در پایین صفحه، طبق شکل شماره ۳ گزینه " گزارش کارکرد" را انتخاب نمائید.

شکل ۳. مراحل مشاهده گزارش کارکرد روزانه

 

مطابق شکل شماره ۴ صفحه‌ای نمایش داده می‌شود.

 

شکل ۴. مراحل مشاهده گزارش کارکرد روزانه

شکل ۵. مراحل مشاهده گزارش کارکرد روزانه

 

در گزارش کارکرد می‌توانید اطلاعات مربوط به؛

 1. اضافه کار
 • اول وقت: منظور مدت زمانی است که قبل از ساعت شروع شیفت در سازمان حضور داشته‌اید.
 • اضافه کار عادی: منظور مدت زمانی است که بعد از ساعت اتمام شیفت در سازمان حضور داشته‌اید.
 • اضافه کار پرداختی: اضافه کار عادی بعلاوه اضافه کار خارج از کارت می‌باشد.
 1. مأموریت
 • مأموریت اداری ساعتی: مدت زمانی که به منظور مأموریت ساعتی در خارج سازمان هستید.
 • مأموریت روزانه: روزهایی که به منظور مأموریت در خارج از سازمان هستید.
 1. مرخصی باحقوق
 • مرخصی ساعتی: مدت زمانی که کاربر مرخصی ساعتی ثبت کرده و توسط مدیر تأیید شده باشد.
 • مانده مرخصی: مدت زمان قابل درخواست برای مرخصی تا پایان سال
 • مرخصی روزانه استحقاقی: تعداد روزی که مرخصی استحقاقی شما ثبت و تأیید شده باشد.

 

 1. متفرقه
 • جمع مرخصی ماه: مجموع مرخصی‌های ساعتی و روزانه و..
 • مرخصی بخشیده: مدت زمان استفاده شده از مرخصی ساعتی مجاز که ۷ ساعت و ۵۹ دقیقه می‌باشد را نشان می‌دهد.
 1. کسورات
 • کسر کار ساعتی: اگر که برای مرخصی ساعتی خود درخواست ثبت نکرده باشید، مدت زمان آن به عنوان کسر کار حساب می‌شود. همچنین درخواست‌های مرخصی ساعتی که توسط مدیر تأیید نشده است، به عنوان کسر کار حساب می‌گردد.
 • غیبت روزانه: اگر در یک روز فقط یک تردد ثبت شده باشد و یا اینکه هیچ ترددی ثبت نشده باشد به عنوان غیبت در گزارش کارکرد لحاظ می‌شود. همچنین درخواست‌هایی که توسط مدیر تأیید نشده است، به عنوان غیبت حساب می‌گردد.
 • تأخیر: جمع ساعات تأخیر با ورود را نمایش می‌دهد.
 • تعجیل: جمع ساعات تعجیل در خروج را نمایش می‌دهد.
 • اضافه کاری جبرانی کسر کار: مدت زمان جبران شناوری را نشان می‌دهد.
 • کسر کار تبدیلی به مرخصی:??????
 1. کارکرد
 • کارکرد عادی: زمان‌های ملزم به حضور
 • کارکرد خالص (کل حضور): کل حضور در سازمان + مدت زمان مأموریت
 • حضور در شیفت: کل زمان‌های حضور در شیفت تعیین شده
 • کل حضور در سازمان: مجموع زمانهای حضور در سازمان
 1. تأخیر موجه: در صورتی که پیرو تاییدیه اداره کل منابع انسانی مجاز به تأخیر در هر روز کاری باشید مجموع ساعت‌های آن را می‌توانید در این قسمت مشاهده کنید.

( ۸ )