- یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱

راهنمای پیش ثبت نام خوابگاه تابستان

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۵۸۱ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۳۹۳۹

 

این راهنما بمنظور تشریح فرایند راهنمای " پیش ثبت نام خوابگاه تابستان " تدوین شده است. دانشجویان محترم، لطفاً بمنظور تسریع انجام فرایند به نکات ابتدایی توجه نمایید و مراحل را با دقت انجام دهید. همچنین فلوچارت فرایند را در شکل زیر می‌توانید مشاهده نمایید. (شکل ۱)

 

شکل ۱. فلوچارت مسیر فرایند پیش ثبت نام

 

شرایط دانشجو برای پیش ثبت نام

توجه

  • دانشجو ترم قبل ساکن خوابگاه بوده باشد؛
  • بارگذاری مدارک براساس اطلاعیه ترم تابستان.
 

 

۱- ورود به سیستم

دانشجویان گرامی، جهت ثبت "درخواست خوابگاه " پس از ورود به سیستم آموزش به آدرس ems.ut.ac.ir یا سامانه خوابگاه dorm.ut.ac.ir ، از منوی"دانشجویی،" منوی"خوابگاه" منوی "اطلاعات و درخواست‌ها" و سپس پردازش" عملیات درخواست خوابگاه توسط دانشجو" را انتخاب نمایید.

شکل ۲. مراحل انتخاب پردازش درخواست

دانشجویان محترم، پس از ورود به فرم" عملیات درخواست خوابگاه توسط دانشجو" همانطور که در (شکل ۳) مشاهده می‌شود، در بالای فرم شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی دانشجو نمایش داده شده و در پایین فرم، جدولی است که مراحل کار را به ترتیب نمایش می‌دهد.

 

شکل ۳. پردازش عملیات درخواست خوابگاه توسط دانشجو

۲- مرحله اول: ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشجو

در این قسمت آیتم متقاضی خوابگاه می‌باشم را انتخاب کرده و در پایین صفحه بر روی گزینه اعمال تغییرات کلیک نمایید.(شکل ۴)

شکل ۴. ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشجو

۳- مرحله دوم: ارسال تصویر مدارک مورد نیاز

در این مرحله، نسبت به بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کرده و بعد از بارگذاری آن‌ها، بر روی گزینه اعمال تغییرات در پایین صفحه کلیک نمایید. (شکل ۵)

شکل ۵. ارسال تصویر مدارک مورد نیاز

۴- مرحله سوم: درخواست خوابگاه توسط دانشجو

در این قسمت آیتم متقاضی خوابگاه می‌باشم را انتخاب کرده و در پایین صفحه بر روی گزینه اعمال تغییرات کلیک نمایید. (شکل ۶)

شکل ۶. درخواست خوابگاه توسط دانشجو


( ۱۳ )