راهنماهای کارمندان - آرشیو

راهنماهای سامانه هوش سازمانی
http://bis.ut.ac.ir

راهنماهای سامانه هوش سازمانی

هوش سازمانی فناوری جدیدی است که تصمیم گیری را برای مدیران آسان می‌‌سازد.. تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه ‌هوش سازمانی مناسب برای دانشگاه تهران، - مانند دیگر سازمان‌ها در دنیا- با حرکت به سمت یکپارچه‌سازی در لایه داده، زمینه استقرار سازمان بلادرنگ را فراهم می‌نماید.

ادامه مطلب