راهنماهای دانش آموختگان

مرحله اول: دریافت پست الکترونیکی دانشگاه تهران (برای دانش آموختگان): در صورتی که تا کنون موفق به دریافت پست الکترونیکی دانشگاه نشده‌اید، از این بخش جهت دریافت آن اقدام نمایید. لازم به ذکر است فضای تخصیص داده شده به رایانامه هر دانشجو ۲ گیگابایت می‌باشد.

دریافت پست الکترونیکی، فراموشی رمز عبور، تغییر رمز عبور، ورود به پست الکترونیکیمرحله دوم: راهنمای اخذ کارنامه کلی غیررسمی: مراحل موجود در راهنما را در سامانه جامع آموزش اجرا کنید تا بتواند کارنامه کلی غیررسمی خود را دریافت نمایید.