راهنما و فلوچارت گواهی رتبه دانش آموختگان

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۶ کد : ۳۹۵۵ راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۱۱۱۶۲

جهت مشاهده فلوچارت گواهی رتبه دانش آموختگان اینجا کلیک نمائید.

 

جهت درخواست فلوچارت گواهی رتبه اول دانش آموختگان از پیشخوان خدمت، اقدام کنید.

شکل ۱- ثبت درخواست گواهی رتبه

پس از ایجاد رکورد، درخواست را به کارشناس ارسال نمائید.
از طریق دکمه گردش کار آموزش می توانید از گردش کار درخواست خود مطلع شوید.
 

شکل ۲- ارسال درخواست به کارشناس

 

پس از تاییدات و ارسال گواهی به اتوماسیون می توانید از قسمت خاتمه یافته و در گردش کار اتوماسیون از وضعیت گواهی خود مطلع شوید.
پس از ثبت گواهی در پرونده، گواهی امضا و مهر شده به آدرس شما پست خواهد شد.

شکل ۳- مشاهده گردش کار اتوماسیون

 

 

 


( ۲۵ )