http://bis.ut.ac.ir

راهنماهای سامانه هوش سازمانی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۰ کد : ۳۰۶۰ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۸۶۷
هوش سازمانی فناوری جدیدی است که تصمیم گیری را برای مدیران آسان می‌‌سازد.. تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه ‌هوش سازمانی مناسب برای دانشگاه تهران، - مانند دیگر سازمان‌ها در دنیا- با حرکت به سمت یکپارچه‌سازی در لایه داده، زمینه استقرار سازمان بلادرنگ را فراهم می‌نماید.

هم اکنون در دانشگاه تهران سامانه‌های اطلاعاتی مختلفی در حال فعالیت می‌باشند و اطلاعات گوناگونی مانند اطلاعات پرسنلی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی، کتابخانهای و غیره را در پایگاه دادههای خود ذخیره میکنند. این سامانه‌ها بدون ارتباط با هم و بدون اطلاع از حضور هم در سامانههای مختلف، ذخیره و بازیابی میشوند و در مواردی موجب افزونگی داده نیز میشوند. تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانههوش سازمانی مناسب برای دانشگاه تهران، - مانند دیگر سازمانها در دنیا-، بهرهمندی هر چه بهتر کاربران و مخصوصاً مدیران سطوح مختلف را از دانش نهفته در دادههای مختلف ممکن نموده و علاوه بر آن با حرکت به سمت یکپارچه‌سازی در لایه داده، زمینه استقرار سازمان بلادرنگ را فراهم می‌نماید.