راهنماهای کارمندان - آرشیو

راهنمای دریافت پست الکترونیکی (دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارمندان، دانش آموختگان)
http://utid.ut.ac.ir

راهنمای دریافت پست الکترونیکی (دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارمندان، دانش آموختگان)

شناسه یکتای دانشگاه تهران همان نام کاربری یا پست الکترونیکی شما (در صورتی که مجوز دریافت آدرس پست الکترونیکی دانشگاه را داشته باشید که به صورت @ut.ac.ir شناسه در اختیار شما قرار می‌گیرد.) می‌باشد. برای ورود به سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه و استفاده از بسیاری از سرویس‌ها و سامانه‌های دانشگاه، داشتن شناسه یکتا الزامی است.

ادامه مطلب