http://bis.ut.ac.ir

نیازمندی‌های سیستم برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۱ کد : ۳۰۴۳ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۹۷۰

سخت افزار:

۱. حداقل 300 MB فضای آزاد در درایو C موجود باشد.

۲. وضوح مانیتور باید حداقل بر روی ۷۶۸*۱۰۲۴ تنظ‌یم شده باشد.

۳. پردازنده‌‌ی سیستم باید حداقل Intel(R) Core(TM) Dou باشد .

سیستم عامل:

1. Microsoft Windows XP Sp3

2. Microsoft Windows Vista

3. Microsoft Windows 7

۷ ۷ ۷ 4. Microsoft Windows 8

۸ ۸ ۸ ۵. 5. Microsoft Windows Server 2003

۲۰۰۳ ۲۰۰۳ ۲۰۰۳ ۶. 6. Microsoft Windows Server 2008 R2

7. Microsoft Windows Server 2012

۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۸. سیستم عامل‌های Linux ( آزمایش شده فقط بر روی نسخه Ubuntu Linux )

۹. س‌‌یستم عامل‌های Mac ( آزمایش شده فقط بر روی نسخه " v. 10.4 "Tiger )

حافظه:

1 GB حافظه برای سیستم عامل‌های ۳۲ بیتی

4 GB حافظه برای سیستم عامل‌های ۶۴ بیتی (در مورد گزارش‌هایی با حجم بالا)

مرورگرها:

- برای سیستم عامل‌های Microsoft Windows :

 • 11- Internet Explorer 6
 • Firefox 18۱۸ ۱۸ ۱۸ و بالاتر
 • Safari 6
 • Google Chrome 26

۲۶ ۲۶ ۲۶ برای سیستم عامل‌های Linux ( آزمایش شده فقط بر روی نسخه Ubuntu Linux ) :

 • ( Netscape Navigator (7.2 و بالاتر
 • (Firefox(1.0.6 و بالاتر

- برای سیستم عامل‌های Mac ( آزمایش شده فقط بر روی نسخه " v. 10.4 "Tiger ) :

 • (NetscapeNavigator(7.2 و بالاتر
 • 2. Firefox 10
 • Google Chrome 26

Tablet & Mobile Phone:

 • اندروید ۲.۳ به بالا
 • IOS 5, 6 Mobile Safari