https://utta.ut.ac.ir

سوالات متداول سامانه حضور و غیاب

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۷ کد خبر : ۲۹۹۹ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۴۴۳۰

۱. فرق زدن دکمه ۵ با نزدن روی دستگاه حضور و غیاب آن چیست؟

در حال حاضر تفاوتی نمی کند چون کسر کار و تعجیل و مرخصی ساعتی با هم جمع می شود. اما از ابتدای مهرماه سال ۹۱ در صورتی که بدون زدن دکمه ۵ یا استفاده از کارت مرخصی تردد ثبت گردد هر کدام به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. کسر کار از حقوق کم شده و مرخصی ساعتی تا هشت ساعت بخشیده شده و بیشتر از هشت ساعت از مرخصی سالانه کسر خواهد شد.

 

۲. برای آگاهی از اطلاعات تردد شخصی و کاردکس مرخصی سالانه باید چکار کرد؟

از طریق سامانه گردش مکاتبات برای مدیر سامانه درخواست کتبی ارسال می گردد و دسترسی ایجاد شده حداکثر پس از سه روز کاری به متقاضی کتبا اعلام خواهد شد.

 

۳. در صورتی که پس ورود اطلاعات به سامانه اطلاعات تردد مشاهده نشد چه کار باید کرد؟

در صورت تعویض کارت اطلاعات قابل مشاهده نیست و باید از طریق سامانه گردش مکاتبات اداری و از طریق ارسال نامه به مدیر سامانه اطلاع داده شود.

 

۴. سقف مرخصی ساعتی در روز چند ساعت است؟

در طول یک شیفت کاری حداکثر سه ساعت که شامل ساعت ناهار و کسر کار مجاز نیز می گردد. به عبارت دیگر مجموعا فرد بیشتر از سه ساعت نباید در واحد حضور نداشته باشد.

 

۵. آیا مرخصی ساعتی ذخیره می گردد؟

مرخصی ساعتی در ماه ۷:۵۹ ساعت می باشد و وقتی ۸ ساعت شد یک روز مرخصی استحقاقی کسر می گردد. استفاده نکردن از مرخصی نیز موجب ذخیره آن نمی گردد.

 

۶. ثبت تردد در سیستم شناور چگونه است؟

ثبت تردد بین ۷:۳۰ لغایت ۸ صبح به صورت شناور بین ۱۵:۳۰ لغایت ۱۶ جبران می شود به عنوان مثال اگر کسی ساعت ۸:۰۵ ورود داشته باشد و مرخصی ساعتی بزند سیستم از ساعت ۷:۳۰ برای وی مرخصی ثبت خواهد نمورد و اگر مرخصی ساعتی ثبت ننماید سیستم نیم ساعت بین ۷:۳۰ لغایت ۸ به صورت شناور بین ۱۵:۳۰ لغایت ۱۶ جبران می شود ولیکن آن ۵ دقیقه ای که از ۸ می گذرد کسر کار تلقی خواهد شد نه مرخصی ساعتی.

 

۷. مرخصی سالانه هر ماه چقدر اضافه می شود؟

برای شش ماه ائل ساب هر ماه ۲۰ ساعت و چهل دقیقه و برای شش ماه دوم ۲۰ ساعت.

 

۸. حداکثر مرخصی قابل انتقال به سال بعد چقدر است؟

برای کارکنان رسمی و پیمانی ۱۵ روز و قرارداد معین اصلا ذخیره نمی شود.

 

۹. چرا اطلاعات تردد گاهی در سامانه دیده نمی شود؟

دستگاه های تردد روزانه یکبار تخلیه می گردد در صورتی که اطلاعات بیشتر از یک روز به روز رسانی نشود نشان دهنده عدم ارتباط شبکه دستگاه با کامپیوتر مرکزی می باشد.

 

۱۰. سقف اضافه کار در چه روزی از ماه باید سیستم تعریف گردد؟

کاربران سیستم حضور و غیاب موظف هستند از ۱ تا ۷ هر ماه سقف اضافه کاری را برای پرسنل واحد خود تعریف نمایند.

 

۱۱. در صورت فراموشی کارت چگونه می توان ورود و خروج را در دستگاه ثبت نمود؟

شما به زدن علامت نشانگر به سمت پایین روی دستگاه تردد کارت خود را وارد نمایید پس از زدن دکمه Enter بر روی دستگاه تردد سنسور دستگاه باز می شود شما می توانید اثر انگشت خود را ثبت نمایید.

 

۱۲. کارت ماموریت روی سیستم کار نمی کند چه کار باید انجام داد؟

لطفا شماره دستگاه تردد واحد به همراه شماره کارت مامورت خود را اعلام نمایید تا مجددا تنظیم شود.

 

۱۳. کارت مرخصی روی سیستم کار نمی کند چه کار باید انجام داد؟

لطفاً شماره دستگاه تردد واحد به همراه شماره کارت مامورت خود را اعلام نمایید تا مجدداً تنظیم شود.

 

۱۴. اگر بخواهیم دستگاه جدید در واحد جدید راه اندازی نماییم چگونه باید اقدام نماییم؟

دستگاه را باید از شرکت های دنیای پردازش خریداری نمایید پس از نصب دستگاه در واحد مربوطه نام واحد به همراه IP که مقرر است در سیستم set شود را به اعلام نمایید تا در سیستم تعریف گردد.

 

۱۵. اطلاعات تردد کاربران در سیستم مشاهده نمی شود؟

لطفا شماره دستگاه و IP دستگاه را اعلام نمایید تا تست ارتباط گرفته شود تا مورد بررسی گردد. در اکثر مواقع مشکل از قطعی شبکه در واحد باشد.

 

۱۶. با وجود اینکه پرسنل کارت تردد خود را در سیستم ثبت نموده اند و بازخوانی اطلاعات نیز صورت گرفته ولی دیتایی در سیستم نشان داده نمی شود. علت چیست؟

مهمترین علتی که اطلاعاتی در سیستم ثبت نمی شود قطع برق دستگاه می باشد و نهایت باید از سالم بودن دستگاه تردد واحد خود مطمئن باشید.

 

۱۷.ساعت تردد تنظیم نمی باشد چه اقدامی باید انجام داد؟

شماره دستتگاه و IP دستگاه را اعلام نمایید تا پس از تست ارتباط ساعت در سیستم شما تنظیم گردد.

 

۱۸. بازخوانی اطلاعات دستگاه تردد در واحدها معمولا چه موقع هایی انجام می شود؟

معمولا سعی می شود روزانه یا دو روز در میان بین ساعت ۹ الی ۱۰ این بازخوانی صورت گیرد.


۲۶ رای