راهنماهای عمومی

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه
http://its۳.ut.ac.ir

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه به شما کاربر گرامی امکان ثبت درخواست ها و مشکلاتتان را از طریق تیکت گذاری در آدرس http://its۳.ut.ac.ir فراهم کرده است. هم چنین می توانید پس از ثبت درخواست، از طریق سامانه پشتیبانی و یا رایانامه خود پاسخ تیکت خود را پیگیری کنید.

ادامه مطلب