راهنما و فلوچارت ابلاغ مشروطی گروهی و حکم قطعی محرومیت(فنی- علوم - جغرافیا- البرز- زبان‌ها- مدیریت- فارابی- روانشناسی)

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۷ کد : ۴۱۵۷ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۸۴۴

 

جهت مشاهده فلوچارت ابلاغ مشروطی گروهی و حکم قطعی محرومیت اینجا کلیک کنید.

 

تولید نامه گروهی ابلاغ اخطار مشروطی ترم و حکم اولیه اخراج مشروطی

امکان ایجاد نامه‌های ابلاغ مشروطی و حکم اولیه اخراج مشروطی به صورت گروهی از طریق سامانه جامع آموزش فراهم شده است.
گروهی بودن به این معنا است که با اخذ یک گزارش با فیلتر مشخص، به تعداد تمامی دانشجویان آن محدوده‌ی فیلترشده، شامل ترم مشروطی–دانشکده –گروه اموزشی، گزارش و به تبع آن در پیشخوان خدمت رکورد ایجاد می‌شود.
سپس با تأیید تکی (و پس از بررسی کارشناس آموزش دانشکده)، نامه‌های ابلاغ مشروطی عادی و حکم اولیه اخراج مشروطی با امضای خودکار معاون آموزشی دانشکده / دانشکدگان و ثبت خودکار دانشکده به اتوماسیون ارسال می‌گردد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
* تذکر مهم ۱: به فیلترهای ورودی دقت نمائید تا از ارسال نامه‌های تکراری خودداری شود.
* تذکر مهم ۲: لطفاً در ساعات خلوت کاری مثلاً ساعات اولیه صبح ویا عصر اقدام به اخذ گزارش و ارسال آن به اتوماسیون نماید. زیرا اخذ گزارش و ارسال آن به اتوماسیون اداری در ساعات شلوغی سامانه آموزش و یا اتوماسیون، باعث اختلال در کارکرد سیستم‌ها خواهد شد.

جهت تهیه گروهی ابلاغ اخطار مشروطی ترم و اخراج مشروطی، کارشناس آموزش دانشکده / دانشکدگان می‌تواند از طریق سامانه جامع آموزش، منوی پیشخوان خدمت به اخذ ابلاغ مشروطی برای دانشجویان بصورت گروهی اقدام نماید.

 

 

 

 

با کلیک بر روی دکمه " تأیید و ارسال" می‌توانید نامه‌های ابلاغ مشروطی عادی و حکم اولیه اخراج مشروطی را به اتوماسیون ارسال نمائید.
* لازم به ذکر است نامه‌های حکم اولیه اخراج مشروطی جهت تأیید به رئیس اداره آموزش دانشکده ارجاع می‌شود و ایشان نامه‌ها را به اتوماسیون ارسال می‌نمایند.
پس از ارسال نامه‌های ابلاغ مشروطی عادی و حکم اولیه اخراج مشروطی به اتوماسیون اداری و امضا خودکار معاون آموزشی دانشکده / دانشکدگان و ثبت خودکار آن، پیامک و ایمیل ابلاغ مشروطی به دانشجو ارسال می‌شود.
جهت اطمینان از صحت کار انجام شده می‌توانید گردش کار هریک از درخواست‌ها را در پیشخوان خدمت، در قسمت همه موارد، مشاهده نمائید.

 

حکم قطعی محروم از تحصیل بعلت مشروطی بیش از حد مجاز

پس از ارسال حکم اولیه محرومیت از تحصیل بعلت مشروطی بیش از حد مجاز، درخواست‌ها به پیشخوان" درخواستهای خاتمه یافته (رئیس اداره آموزش –خدمت ۱۱۴۰)" ارسال می‌شود.


نکته مهم: در حالت عادی نیازی به تأیید درخواست‌ها در این گردش (پیشخوان-رئیس اداره آموزش- درخواستهای خاتمه یافته–خ ۱۱۴۰) نیست.


*صدور حکم قطعی قبل از سه ماه: در صورتی که نیاز به ارسال حکم قطعی قبل از سپری شدن سه ماه مهلت باشد، رئیس اداره آموزش دانشکده / دانشکدگان می‌تواند در این پست - ر ئیس اداره آموزش- درخواستهای خاتمه یافته –خ ۱۱۴۰ پ یشخوان خدمت، درخواست را جستجو و تأیید کند تا روال گردش صدور حکم قطعی محرومیت از تحصیل ادامه یابد.

 

*صدور حکم قطعی بعد از گذشت سه ماه: پس از گذشت سه ماه از صدور حکم اولیه، وضعیت دانشجو به صورت خودکار به محروم از تحصیل بعلت مشروطی بیش از حدمجاز تغییر می‌یابد و درخواست بصورت اتوماتیک تأیید شده و به پیشخوان خدمت کارشناس دانشکده / دانشکدگان برای مشاهده نامه حکم قطعی محرومیت از تحصیل و ارسال جهت تأیید، ارجاع می‌گردد.
پس از از مشاهده نامه حکم قطعی محرومیت از تحصیل وارسال توسط کارشناس، درخواست جهت تأیید به پیشخوان رئیس اداره آموزش ارجاع داده می‌شود.

با تأیید رئیس اداره آموزش، درخواست به پیشخوان خدمت کارشناس اداره کل خدمات ارسال می‌گردد.

با تأیید کارشناس اداره کل خدمات آموزشی، درخواست به پیشخوان خدمت معاون فنی اداره کل خدمات آموزشی ارسال می‌گردد.

پس از تأیید و ارسال درخواست توسط معاون فنی اداره کل خدمات آموزشی، نامه حکم قطعی محرومیت از تحصیل به اتوماسیون و پرونده دانشجو ارسال می‌گردد.
نامه حکم قطعی محرومیت از تحصیل توسط پیامک و ایمیل به دانشجو نیز اطلاع رسانی می‌گردد.

**عدم نیاز به صدور حکم قطعی: کارشناس دانشکده / دانشکدگان در صورت عدم نیاز به ارسال حکم قطعی محرومیت از تحصیل (بعلت کمیسیون موارد خاص و یا..) کارشناس دانشکده می‌تواند از دکمه حذف و ثبت توضیحات علت عدم نیاز به ارسال حکم محرومیت استفاده نماید.

 

 

 

 

 

 


( ۱ )