فلوچارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص مخصوص دانشکده های حقوق و جغرافیا و دانشکدگان علوم و فنی و فارابی

۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۶ کد : ۴۰۵۱ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۵۳۲۶

جهت مشاهده فلوچارت راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص اینجا کلیک نمائید.

 

‌‌‌‌‌

 

جهت ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص از پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش اقدام نمائید.

‌‌‌

شکل ۱- درخواست کمیسیون موارد خاص

 

در ردیف ایجاد شده در پیشخوان خدمت مدارک لازم را بارگذاری کنید و درخواست را ارسال نمائید.

شکل ۲- بارگذاری مدارک

پس از ارسال درخواست می‌توانید از گردش کار خود مطلع شوید.

شکل ۳- اطلاع از گردش کار

 

در صورتی که با درخواست شما موافقت شد، می‌توانید در حالت خاتمه یافته از گردش نامه اتوماسیونی خود مطلع شوید.

شکل ۴- مشاهده گردش نامه موافقت

 

در صورت مخالفت با درخواست، می‌توانید مجدداً درخواست را جهت تجدید نظر ارسال نمائید.

*تذکر: توجه نمائید که ارسال درخواست جهت تجدید نظر مستلزم پرداخت هزینه است و بدون پرداخت هزینه به درخواست شما رسیدگی نمی‌شود.

شکل ۵- ارسال درخواست تجدید نظر

 

 

 


( ۷ )