utid.ut.ac.ir

فهرست افراد مسئول هویت موقت در واحدهای مختلف دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۲۲۳۸۱

 

برای دریافت شناسه هویت موقت می‌توانید به افرادی که در جدول زیر معرفی شده‌اند مراجعه کنید.

نام واحد نام کاربر دارای دسترسی ایجاد فرم هویت موقت
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی مهدی صفائی
پردیس هنرهای زیبا رزیتا رجبلو
پردیس بین المللی کیش معصومی یوکابدرمک
پردیس دانشکده‌های فنی مقیمی سوگل
دانشکده علوم اجتماعی مرضیه جاویدان
دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی پوران واشقانی فراهانی
اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران بلالی مهدی
مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی فروغی محمدهادی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه خدابخشی زهرا
پارک علم و فناوری دانشگاه ساناز ثمودیان اصل ایلخچی
پردیس فارابی گل کار مصطفی
دانشکده کارآفرینی مختاری طاهره
مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی میرزاقاسمی هنگامه
معاونت پژوهشی دانشگاه مظاهری کلهرودی حمیده
مؤسسه ژئو فیزیک رضایی امیر
دانشکده جغرافیا موسویان نیناز
معاونت بین‌الملل حسن زنگوئی
دانشکده علوم و فنون نوین نجفی بابک
مرکز مشاوره دانشجویی آذرتاج زهرا
دانشکده دامپزشکی فرازمند ندا
اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی ورادی اصفهانی حسن
دانشکده محیط زیست نعیمی فاطمه
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) محسنی مهر آزاده
اداره کل امور شاهد و ایثارگر سلیمانی گتابی اصغر
پردیس علوم یوسفی علی اکبر
دانشکده مدیریت سیروس بابایی سیاهکلرودی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آدینه معصومه
دانشکده الهیات و معارف اسلامی پوراسکندر فاطمه
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ذوالفقار علیرضا
دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی حدادی کوهسار علی اکبر
دانشکده اقتصاد خوش خبری معصومه
اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی بختیاری دولابی مریم
اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه سعادتی منیر
پردیس بین المللی ارس رضا فراهانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی فرهمند زهره
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی هاشمی نیا معصومه
پردیس ابوریحان هاجر جهانگیری
مؤسسه دهخدا مینو نامداری
دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دولتیاری سجاد
پردیس البرز انصاری داریوش
دانشکده‌های پردیس دانشکده‌های فنی  
دانشکده فومن پردیس دانشکده‌های فنی حقیقت مهدیخان محله لیلا
دانشکده کاسپین پردیس دانشکده‌های فنی غلامیدوست ماسوله الهه
برق و کامپیوتر گیتا نصیری صالح
عمران فاطمه معظمی گودرزی
نقشه برداری سعیده ایمن ارشادی-فاطمه سلیمانی
شیمی محمد صادق اسماعیلی راد
معدن نیره سادات میرمحمدی
مکانیک محبوبه زنجانی
متالورژی عصمت طاهری
صنایع مولود کاسب
علوم مهندسی، پایه و عمومی حمیده کریمی صائب
اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی فیض آبادی فراهانی فاطمه
اداره کل خوابگاه‌ها طلایی پایدار
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه میترا نوری
مرکز آموزش‌های الکترونیک کاترین ریاضی
واحد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه گوهری علی
پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران نادر حقانی
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جلال محمودی اخضر
دانشکده مطالعات جهان سمانه شفیعی
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان روشن شاد روشنک
معاونت دانشجویی افسانه مهرنگ
اداره کل امور رفاهی دانشگاه سیده پریسا رفیعی
بنیاد حامیان دانشگاه تهران یاسر اکبری
مرکز مشاوره دانشگاه مریم پورفولاد
مدیریت امور حقوقی دانشگاه علی اکبر کریمی پناهان
اداره کل حراست مرتضی بلوکی سبزوار
مؤسسه باستان شناسی محمد همایونی
   
   
   
   

 

 

کلید واژه ها: شناسه یکتا هویت موقت


( ۱۶ )