راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۹۷۱ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۵۲۵۸۳۷
دانشجویان در این بخش می توانند به لیست راهنماهای جامع آموزش دسترسی داشته باشند.

 

راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله
راهنمای ثبت درخواست مرخصی ترم تحصیلی
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
فیلم آموزشی راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
راهنمای درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو
فیلم آموزشی راهنمای درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)
راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی
راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی
امکان اجرای سامانه جامع آموزش روی مرورگرهای کروم و فایر فاکس
راهنمای تسویه حساب دانشجو
راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی
راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سوالات ارزشیابی
راهنمای دانشجویان جهت ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه جامع آموزش
روش تأیید استاد راهنما ویا سرپرست گروه انتخاب واحد دانشجویان
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط دانشجو
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو
راهنمای درخواست دوره کهاد
فیلم آموزشی راهنمای درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)
درخواست انجام فعالیت‌های پژوهشی حضوری (آزمایشگاه، مزرعه)
راهنمای حضوری دروس عملی، عملی نظری، کارگاهی، کارورزی، عملیات صحرایی، پروژه و آزمایشگاهی
راهنما و فلوچارت تصویب مخصوص دانشکده های حقوق-علوم اجتماعی-روانشناسی و پردیس های علوم و البرز
راهنما و فلوچارت دفاع مخصوص دانشکده های حقوق-علوم اجتماعی-روانشناسی و پردیس های علوم و البرز

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 


 


 


( ۴۵۸ )