راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۹:۰۰ کد : ۲۹۷۱ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۷۹۸۱۶۳
دانشجویان در این بخش می توانند به لیست راهنماهای جامع آموزش دسترسی داشته باشند.

 

امکانات سامانه جدید آموزش
راهنمای اطلاعات جامع دانشجو
راهنمای انتخاب واحد و حذف و اضافه
راهنمای ارسال درخواست و استفاده از کارپوشه
‌‌فلوچارت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله همراه با صورتجلسه دفاع از موضوع پروپوزال
‌‌‌راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)
راهنمای درخواست دوره کهاد
درخواست گذراندن حضوری فعالیت پژوهشی
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه
درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل (محروم از تحصیل، انتقال دائم، خاتمه دوره مهمانی) توسط دانشجو
فلوچارت و فرآیند درخواست شخص دانشجو (موردی)
فلوچارت و راهنمای درخواست گواهی اتمام دوره کهاد (تسویه حساب)
فلوچارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص
فلوچارت و راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فرصت مطالعاتی
فلوچارت و راهنمای درخواست مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی مقطع پایین‌تر (تسویه حساب)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 


 


 


( ۶۹۵ )