راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۹۷۱ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۶۸۳۱۳۵
دانشجویان در این بخش می توانند به لیست راهنماهای جامع آموزش دسترسی داشته باشند.

 

راهنمای ثبت درخواست مرخصی ترم تحصیلی
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
فیلم آموزشی راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
راهنمای درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو
فیلم آموزشی راهنمای درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)
راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی
راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی
امکان اجرای سامانه جامع آموزش روی مرورگرهای کروم و فایر فاکس
راهنمای تسویه حساب دانشجو
راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی
راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سوالات ارزشیابی
راهنمای دانشجویان جهت ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه جامع آموزش
روش تأیید استاد راهنما ویا سرپرست گروه انتخاب واحد دانشجویان
پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط دانشجو
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو
راهنمای درخواست دوره کهاد
فیلم آموزشی راهنمای درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)
درخواست گذراندن حضوری فعالیت پژوهشی
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه
روش استعلام سوابق تحصیلات قبلی
دستورالعمل بارگذاری رساله / پایان نامه برای همانندجویی در فرایند تصویب و دفاع
درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل (محروم از تحصیل، انتقال دائم، خاتمه دوره مهمانی) توسط دانشجو
فلوچارت و فرآیند درخواست شخص دانشجو (موردی)
فلوچارت و راهنمای درخواست گواهی اتمام دوره کهاد (تسویه حساب)
فلوچارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص مخصوص دانشکده‌های حقوق و جغرافیا و دانشکدگان علوم و فنی و فارابی
فلوچارت و راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فرصت مطالعاتی

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 


 


 


( ۶۰۷ )