راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۰۸:۲۷ کد : ۲۹۷۱ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۸۲۸۳۷۱
دانشجویان در این بخش می توانند به لیست راهنماهای جامع آموزش دسترسی داشته باشند.

 

امکانات سامانه جدید آموزش
راهنمای اطلاعات جامع دانشجو
راهنمای انتخاب واحد و حذف و اضافه
راهنمای ارسال درخواست و استفاده از کارپوشه
فلوچارت ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله همراه با صورتجلسه دفاع از موضوع پروپوزال
فلوچارت فرایند صدور گواهی تعداد واحدهای گذرانده
صدور کارنامه انگلیسی
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)
راهنمای درخواست دوره کهاد
درخواست گذراندن حضوری فعالیت پژوهشی
راهنما و فلوچارت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک
فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه
درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل (محروم از تحصیل، انتقال دائم، خاتمه دوره مهمانی) توسط دانشجو
فلوچارت و فرآیند درخواست شخص دانشجو (موردی)
فلوچارت و راهنمای درخواست گواهی اتمام دوره کهاد (تسویه حساب)
فلوچارت و راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص
فلوچارت و راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فرصت مطالعاتی
فلوچارت و راهنمای درخواست مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی مقطع پایین‌تر (تسویه حساب)
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 


 


 


( ۷۱۱ )