راهنماهای سامانه جامع آموزش (برای دانشجویان)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۴ کد : ۲۹۷۱ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۱۸۱۸۳۲
دانشجویان در این بخش می توانند به لیست راهنماهای جامع آموزش دسترسی داشته باشند.

راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو

فیلم آموزشی راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو

راهنمای درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو

فیلم آموزشی راهنمای درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو

راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی (تسویه حساب)

راهنمای متقاضیان وام‌های دانشجویی

راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی

راهنمای درخواست تعویض کارت دانشجویی

امکان اجرای سامانه جامع آموزش روی مرورگرهای کروم و فایر فاکس

راهنمای تسویه حساب دانشجو

راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان

راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سوالات ارزشیابی

ر اهنمای متقاضیان وام‌های دانشجویی

راهنمای دانشجویان جهت ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه جامع آموزش

روش تأیید استاد راهنما ویا سرپرست گروه انتخاب واحد دانشجویان

راهنمای تسویه حساب دانشجو

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش


( ۳۲۴ )