راهنمای ارائه درس

۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۳ کد : ۴۲۰۱ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۵۳۹

 

پردازش دروس اصلی

پردازش " دروس اصلی" از این مسیر قابل دسترسی است:

 

برای تعریف یک درس در سیستم، یا اصلاح و یا حذف درس موجود در سیستم، از پردازش " دروس اصلی" استفاده می‌شود.

 

 

پردازش ارائه درس‌‌‌

پردازش " ارائه درس" از این مسیر قابل دسترسی است.

 

 

برای ارائه درس در ترم و تعیین مشخصات ارائه آن از قبیل زمان ارائه، اساتید درس، زمان امتحان و… از پردازش " ارائه درس" استفاده می‌شود.

 

 

پس از ورود مقادیر ترم، ارائه بر اساس، مقطع درس، دانشکده، گروه آموزشی، شماره درس و دوره درس و کلیک بر روی دکمه، نتایج جستجو به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

 

 

برای تعیین تعداد گروه های موردنظر برای ارائه از هر درس، در ستون " ارائه گروه جدید "، روی گزینه انتخاب کلیک شود. پس از باز شدن صفحه زیر، شماره گروه‌ها را تعیین کرده و دکمه کلیک شود.

 

برای تعیین جزئیات ارائه گروه های درس، در ستون " جزئیات ارائه"، روی گزینه انتخاب کلیک شود.

 

گروه فرعی:
گروه فرعی دارای دو کاربرد متداول است: ارائه دروس تئوری - عملی و همچنین دروسی که از لحاظ محتوا یکسان است و می‌بایست در یک زمان ارائه شود (به عنوان نمونه دروس ریاضی رشته‌های مختلف)
فرض کنید به عنوان نمونه می‌خواهیم یک درس تئوری- عملی ارائه دهیم که ظرفیت کل آن ۶۰ نفر است و می‌خواهیم آنرا در سه گروه ۲۰ نفره (به نام گروه ۰۱، گروه ۰۲ و گروه ۰۳) دسته بندی کنیم. بدین منظور در ابتدا سه گروه از آن درس ارائه کرده و روی ندارد در ستون گروه فرعی درس ۰۱ کلیک می‌کنیم و در صفحه‌ی باز شده روی گزینه تعریف گروه مرتبط جدید کلیک می‌کنیم تا فرم زیر نمایش داده شود:

 

از طریق این فرم گروه‌های ۰۲ و ۰۳ آن درس را به گروه ۰۱ مرتبط می‌کنیم. در این صورت گروه ۰۱ به عنوان گروه اصلی و گروه‌های ۰۲ و ۰۳ به عنوان گروه‌های فرعی گروه ۰۱ در نظر گرفته خواهند شد. این کار باعث می شود در هنگام تعیین زمان ارائه، یک ردیف تئوری وسه ردیف عملی داشته باشیم.
برای کاربرد دوم تعریف گروه‌های فرعی، فرض کنید درس ریاضی عمومی ۱ در دو گروه حسابداری و مهندسی مکانیک ارائه شده است و محتوای هر دو مشابه است. می‌خواهیم این دو گروه درسی که کد های درس آن متفاوت است را در یک کلاس با یک استاد برگزار کنیم. برای این کار یکی از آنها را به عنوان گروه اصلی در نظر گرفته و دومی را به عنوان گروه فرعی به آن متصل می نمائیم.
تذکر: دو کد درسی مختلف قبلاً باید در پردازش دروس قابل ارائه بصورت معادل قابل ارائه به صورت معادل شده باشد.

برای تعیین مشخصات هر گروه، در ستون " مشخصات ارائه" روی گزینه انتخاب کلیک شود.

 

برای تعیین زمان امتحان درس، از ستون "امتحان" واژه ندارد انتخاب شود. صفحه زیر باز می‌شود که می‌توان تاریخ و ساعت امتحان را مشخص کرد. دقت شود ساعت بصورت چهار رقمی وارد شود.

 

 

در فیلد چندمین روز، روز امتحان این درس مشخص می شود. به عنوان مثال در صورتی در پردازش ترم‌های دانشگاه (پردازش شماره ۱۰۴۰۰) تاریخ شروع امتحانات ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ تعریف شده باشد، عدد"۱" در این فیلد تاریخ امتحان این درس را ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ قرار خواهد داد. (با توجه به بازه‌ی زمانی امتحانات که در پردازش ترم‌های دانشگاه تعریف شده است)
تاریخ امتحان متفرقه (آز…) جهت تعین تاریخ امتحان دروس آزمایشگاه، کارگاه و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً امتحان این نوع دروس قبل از شروع رسمی امتحانات پایان ترم برگزار می شود، به همین دلیل امکان وارد نمودن تاریخ به فرمت روز / ماه / سال در این فیلد قرار داده شده است.
برای اختصاص ساعت ارائه درس، در ستون "زمان ارائه" بر روی گزینه ندارد در سطر درس مورد نظر کلیک کرده تا به صفحه زمان ارائه درس وارد شوید.

 

 

در این صفحه اقدامات زیر را می‌توان انجام داد:
برای تعریف یک ساعت ارائه روی گزینه ایجاد در ستون "ایجاد" کلیک نموده و در فرم "تعریف زمان ارائه" که باز می شود مشخصات زمان ارائه درس یا ساعت حل تمرین درس را وارد کرده و برای ثبت اطلاعات، گزینه انتخاب می شود.

 

 

برای اصلاح زمان ارائه درس بر روی گزینه اصلاح در سطر درس مورد نظر کلیک کرده و در فرم باز شده گزینه‌های مورد نظر اصلاح شده و در پایان، دکمه برای ثبت تغییرات ایجاد شده انتخاب می‌شود.

 

 

برای حذف زمان ارائه درس بر روی گزینه حذف در سطر موردنظر کلیک کرده و در فرم باز شده دکمه برای حذف زمان ارائه انتخاب می‌شود.

 

 

برای اختصاص اساتید به هر درس، بر روی ستون "اساتید" در سطر درس مورد نظر، روی گزینه ندارد کلیک کرده تا صفحه اساتید دروس نمایش داده شود.
برای تعریف استاد درس بر روی گزینه ایجاد کلیک نموده و در فرم تعریف استاد مشخصات استاد مورد نظر وارد می شود. در پایان برای ثبت اطلاعات گزینه انتخاب می‌شود.

 

 

می‌توان برای یک درس بیش از یک استاد تعریف نمود. به عنوان مثال می‌خواهیم برای یک درس به غیر از استاد اصلی، یک استاد حل تمرین نیز با حق التدریس مشخص در نظر گرفته شود. در این صورت جمع در صد مشارکت (برای استاد درس) و درصد مشارکت حل تمرین (برای استاد حل تمرین) با توجه به میزان حق التدریس آنها باید لحاظ شود.
برای اصلاح مشخصات استاد درس بر روی گزینه اصلاح کلیک نموده و در فرم "اصلاح استاد درس" مشخصات استاد مورد نظر را اصلاح نموده و در پایان برای ثبت تغییرات گزینه انتخاب می‌شود.
برای حذف استاد درس بر روی گزینه حذف کلیک نموده و در فرم " حذف استاد درس" گزینه انتخاب شود.

شرایط دانشجو، برای تعریف شرایط دانشجویانی که مجاز به اخذ این گروه درسی هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کلیک روی گزینه ندارد فرمی به شکل زیر باز خواهد شد:

 

با کلیک روی گزینه تعریف شرایط جدید فرمی به شکل زیر باز می شود:

 

 

در این فرم شرایط مورد نظر را تعیین می‌کنیم تا دانشجویانی که فقط با این شرایط مطابقت می کنند قادر به اخذ این درس باشند.
برای اینکه یک درس بتواند در سیستم گلستان در ثبت نام مورد استفاده قرار گیرد باید آن درس در ارائه درس دارای حالت فعال باشد. برای فعال کردن یک درس بر روی گزینه غیرفعال در ستون وضعیت گروه در سطر مربوط به درس مورد نظر کلیک کرده و در صورت نبود مشکل، آن گروه درسی فعال می‌شود.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

چگونه تیکت ثبت کنیم؟