پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده کارمندان در سامانه جامع آموزش

۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۰ کد : ۴۰۸۴ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۳۸۳۸
شماره گزارش نام گزارش موضوع گزارش راهنما
۵۳۶ لیست گروه‌های انتخاب شده برای ارزشیابی ارزشیابی
۱۶۶۵ وضعیت اتمام ارزشیابی دروس ترمی دانشجو
۱ اطلاعات اصلی استاد استاد در این گزارش اطلاعات شناسنامه‌ای استاد از جمله تاریخ تولد، نام پدر، شماره شناسنامه و … قابل مشاهده است.
۲ لیست دانشجویان استاد راهنما در این گزارش اسامی دانشجویان استاد راهنما به همراه خلاصه وضعیت تحصیلی آنها آورده شده است که از آن می‌توان برای بررسی وضعیت دانشجویان استفاده نمود. در پارامترهای خاص می‌توان اطلاعات دانشجو را فیلتر کرد و در پارامترهای عام اطلاعات استاد را.
۵۰۸ لیست فعالیت‌های آموزشی _ پژوهشی
۷۹۱ آمار تعداد پروژه سمینار و کارآموزی استاد (بر حسب درصد مشارکت)
۲۱۰ وضعیت اعلام نمرات اساتید در ترم هدف از این گزارش استخراج وضعیت اعلام یا عدم اعلام نمرات اساتید در یک ترم خاص است. با انتخاب نمایش و یا عدم نمایش فیلدهای مختلف در پارامترهای خاص و یا انتخاب استاد خاص و یا همه اساتید یک دانشکده می‌توان نتیجه موردنظر را استخراج نمود.
۲۳۵۹ وضعیت گردش کار درخواست دفاع دانشجویان گردش کار
۷۶۲ اطلاعات کلی داوطلبین آزمون آزمون
۲۹۵ آمار دانشجویان با آخرین وضعیت خاص (تنظیم ستون) آمار استخراج آمار دانشجویان با آخرین وضعیت تحصیلی خاص بر اساس ترم ورود دانشجو و شکستهای انتخابی کاربر. از این گزارش با توجه به انتخابی بودن آخرین وضعیت، گزارشات مختلفی از جمله آمار فارغ‌التحصیلان چند ورودی و یا آمار دانشجویان انصرافی چند ورودی مختلف تهیه می‌شود. این گزارش مورد استفاده اداره آموزش و دانشکده و کلیه قسمتهایی است که به آمار دانشجویان با وضعیت‌های مختلف نیاز دارند. این گزارش بر اساس شکست انتخابی کاربر و بصورت پویا تهیه می‌شود. به عنوان مثال چنانچه کاربر شکست دانشکده را انتخاب کند، آمار دانشجویان ورودی‌های مختلف با آخرین وضعیت خاص بر اساس آمار دانشجویان هر دانشکده تهیه می‌شود و یا چنانچه کاربر شکستی را انتخاب نکند در صورت داشتن دسترسی، آمار بر اساس دانشجویان دانشگاه استخراج می‌شود.
۵۷۵ آمار میانگین مدت زمان تحصیل دانشجویان
۶۰۶ آمار وضعیت دانشجویان در ترم
۳۵۷ اطلاعات دانشجویان منتقل شده یه سیستم پذیرش
۷۲۹ گزارش پذیرش غیر حضوری دانشجویان گزارش پذیرش اینترنتی دانشجویان جدیدالورود دارای فیلتر خاص نوع ورود به دانشگاه شامل سنجش، فرزند هیأت علمی و...
۲۰۶۰ آمار پذیرش غیرحضوری دانشجویان به تفکیک رشته
۲۹۰ تغییرات اطلاعات اصلی دانشجویان تاریخچه تغییرات استخراج لیستی از تغییرات اعمال شده برروی اطلاعات تحصیلی دانشجویان به همراه نام کاربر اعمال کننده تغییرات. از این لیست جهت بررسی تغییرات اعمال شده و همچنین کنترل این تغییرات و یا بایگانی تغییرات می‌توان استفاده نمود. این گزارش مورد استفاده مدیریت می‌باشد.
۲۹۱ تغییرات اطلاعات ثبت نامی دانشجویان استخراج لیستی از تغییرات اعمال شده برروی اطلاعات ثبت نامی دانشجویان به همراه کاربر اعمال کننده تغییرات. از این لیست جهت بررسی تغییرات انجام شده و همچنین کنترل این تغییرات بر اساس دانشجو و یا بایگانی تغییرات می‌توان استفاده نمود. این گزارش مورد استفاده مدیریت می‌باشد.
۲۹۹ تغییرات اطلاعات ثبت نامی دروس استخراج لیستی از تغییرات اعمال شده برروی اطلاعات دروس دانشجویان به همراه نام کاربر اعمال کننده تغییرات. از این لیست جهت بررسی و کنترل تغییرات انجام شده بر اساس دروس و یا بایگانی تغییرات می‌توان استفاده نمود. این گزارش مورد استفاده مدیریت می‌باشد.
۶۳۸ تغییرات نظام آموزشی و ترم ورود دانشجویان استخراج لیستی از تغییرات اعمال شده بر روی نظام آموزشی و ترم ورود دانشجو به همراه تاریخ و شماره نامه مجوز و نام کاربر تغییر دهنده. از این لیست جهت بررسی و کنترل و یا بایگانی تغییرات استفاده می‌شود.
۶۴۰ تغییرات تخفیفهای دائمی شهریه دانشجویان استخراج لیستی از تغییرات اعمال شده بر روی تخفیف‌های دائمی شهریه دانشجو. این تغییرات شامل تغییر در درصد تخفیف شهریه ثابت، شهریه متغیر، کل شهریه و … به همراه شماره و تاریخ نامه مجوز می‌باشد. از این لیست جهت بررسی و کنترل و یا بایگانی تغییرات استفاده می‌شود.
۶۴۲ تغییرات تخفیف و اضافه شهریه ترم دانشجویان
۱۰۱۱ تغییرات ایجاد و حذف سرترم دانشجویان
۸۰۱ گزارش تدریس و فعالیت‌های آموزشی استاد حق التدریس
۱۱ لیست دانشجویان با تلاقی ساعت و امتحان دروس دانشجو - آموزشیاستخراج لیستی از دانشجویان که در یک ترم خاص دارای زمان تلاقی درس، زمان تلاقی امتحان و یا هر دو می‌باشند.
۵۳ لیست دانشجویانی که معدل آنها در چند ترم کمتر از یک معدل خاص باشد
۵۹ لیست اولویت دانشجویان جهت ثبت نام، ترمیم استخراج لیستی شامل دانشجویان و زمانهای مشخص شده جهت ثبت‌نام آنها. زمان ثبت‌نام و یا ترمیم دانشجو، پیش از گزارش گیری براساس اولویتهای مورد نظر در پردازش مربوطه مشخص شده است. فیلتر عام فقط شامل دانشجویان جاری است و فقط دانشجویانی در لیست ظاهر می‌شوند که زمان ثبت نام آنها قبلاً در پردازش مربوطه تعریف شده باشد.
۶۱ لیست دانشجویان با واحد اخذ شده مشخص در ترم
۶۶ میانگین معدل و واحد اخذ شده دانشجو در ۴ ترم
۲۷۲ تطبیق دروس دانشجو برای فارغ التحصیلی در این گزارش، دروس گذرانده دانشجو با برنامه دروس تعریف شده جهت نظام آموزشی وی تطبیق داده شده و گزارش تطبیق دروس دانشجو تهیه می‌شود. این گزارش براساس برنامه دروس تعریف شده و همچنین تعداد واحد لازم از هر نوع درس برای فارغ‌التحصیلی دانشجو عمل تطبیق را انجام می‌دهد. در این گزارش تطبیق دروس دانشجو براساس اطلاعات تعریف شده انجام می‌گیرد، لذا ممکن است این تطبیق برای دانشجویانی که واحدهایی را خارج از برنامه تعریف شده جهت نظام اخذ نموده‌اند به طور کامل انجام نگیرد ولی در اکثر موارد این تطبیق به طور کامل انجام می‌شود. به هر حال تأیید این گزارش مبنی بر فارغ‌التحصیلی دانشجو نمی‌تواند ملاک عمل برای فارغ‌التحصیلی قرار گیرد و این گزارش پس از تهیه بایستی مورد تأیید قرار گیرد.
۲۷۸ رتبه، معدل و واحد گذرانده یک دانشجو استخراج لیستی از رتبه، معدل، واحد گذرانده ترم و متوالی یک دانشجو در دوران تحصیل. این لیست شامل خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو به همراه رتبه‌های مختلف وی در بین دانشجویان می‌باشد. از این لیست در قسمتهای مختلف از جمله اداره آموزش و دانشکده استفاده می‌شود. ملاک عمل برای تشخیص رتبه دانشجویان، معدل کل آنها می‌باشد.
فیلتر عام این گزارش، فیلتر دانشجو است. رتبه‌های مختلف دانشجو در بین دانشجویانی که توسط فیلتر عام مشخص می‌شوند، تهیه می‌گردد. به عنوان مثال چنانچه آخرین وضعیت فارغ التحصیل برای فیلتر عام انتخاب شود، تمامی رتبه‌های دانشجو در بین دانشجویان فارغ التحصیل بدست می‌آید.
۳۱۲ اطلاعات کلان تحصیلی دانشجو ستخراج مشخصات کلان و عمده تحصیلی دانشجو شامل ترم ورود، رشته و تاریخ فارغ التحصیلی، نوع ورود به دانشگاه، نوع تسهیلات، نوع بورسیه، وضعیت نظام وظیفه و …. با توجه به فیلتر دانشجو می‌توان گزارشات متعددی از این گزارش استخراج کرد. از این گزارشات در موارد متعددی که نیاز به اطلاعات مهم دانشجو باشد می‌توان استفاده نمود و در صورت نیاز با حذف برخی از ستون‌ها، گزارشات مختلفی تهیه نمود. به عنوان مثال می‌توان لیست دانشجویان یک ورودی خاص در یک نظام آموزشی برای یک سهمیه خاص را تهیه کرد و تعدادی از ستونهای غیر ضروری آن را حذف و مورد استفاده قرار داد.
۶۱۰ دانشجویانی که در ترم جاری ثبت نام نکرده‌اند
۶۳۶ تاریخچه ثبت نام اصلی و ترمیم
۱۶۴۷ لیست دانشجویان دارای آزمون‌های عمومی استخراج دانشجویان دارای آزمون زبان- امتحان جامع و … به همراه نام کاربر ایجاد یا اصلاح کننده
۱۷۶۷ لیست دانشجویان گروه‌های درسی به همراه وضعیت ثبت نام دانشجو در درس گزارش دانشجویان دارای درس چه در حال ثبت نام و چه مشغول به تحصیل (قبل از پایان ترمیم و بعد از آن)
۲۴۸ لیست دانشجویان با وضعیت خاص در ترم گزارش دانشجویان به تفکیک وضع ترم مثلاً در حال ثبت نام و...
۳۶۶ لیست دانشجویان با نوع ترم خاص گزارش دانشجویان به تفکیک نوع ترم مثلاً مهمان از دانشگاه دیگر و...
۲۱۶ مشخصات کامل دانشجویان دانشجو - پرسنلی گزارش کاملی از اطلاعات دانشجو به تفکیک گروه- رشته- مقطع و.....
۱۰۲ دروس ارائه شده در ترم و شرایط اخذ آن درس
۱۰۷ پیش نیاز، هم زمان، متضاد و معادل دروس
۱۱۴ آمار ثبت نام گروههای درسی
۱۵۵ لیست پرداختهای دانشجویان شهریه استخراج لیستی از پرداختهای دانشجو شامل فیش‌، چک و یا تعهدات دانشجو. این لیست می‌تواند جهت تطبیق با لیست بانک و یا تطبیق با فیش‌های در یافتی از دانشجویان مورد استفاده حسابداری یا امور مالی دانشجویان قرار گیرد. با استفاده از فیلتر عام دانشجو می‌توان لیست فیش‌های واریزی دانشجویان گوناگون مانند دانشجویان یک دانشکده را بدست آورد. همچنین با استفاده از این لیست می‌توان تعهدات عمل نشده و یا فیش و چکهای تأیید نشده را استخراج کرد.
۱۵۶ لیست دانشجویان بدهکار
۱۵۸ لیست دانشجویان با تخفیف یا اضافه شهریه در ترم

( ۳ )