فلوچارت و راهنمای گواهی رتبه

۱۸ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۲ کد : ۳۹۳۵ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۳۵۳۹۲

جهت مشاهده فلوچارت درخواست گواهی رتبه (درصد برتر) اینجا کلیک نمائید.

درخواست گواهی رتبه (درصد برتر)

جهت درخواست گواهی رتبه (درصد برتر)، از پیشخوان خدمت، اقدام کنید.

شکل ۱- ثبت درخواست گواهی رتبه

 

پس از ایجاد رکورد، درخواست را به کارشناس ارسال نمایید.
از طریق دکمه گردش کار آموزش می توانید از گردش کار درخواست خود مطلع شوید.
 

شکل ۲- ارسال درخواست به کارشناس

 

پس از تاییدات و ارسال گواهی به اتوماسیون می توانید از قسمت خاتمه یافته و در گردش کار اتوماسیون از وضعیت گواهی خود مطلع شوید.
پس از ثبت گواهی در پرونده، گواهی امضا و مهر شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
 

شکل ۳- مشاهده گردش کار اتوماسیون


( ۱۹۲ )