راهنمای کارشناس ترفیع در فرایند ترفیع(ساتاد)

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰ کد : ۳۸۱۴ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۷۳۴

پس از ورود به سامانه کارشناس ترفیع رکورد مورد نظر را انتخاب می‌نماید و دکمه بررسی را انتخاب می‌کند.

تصویر ۱: صفحه فرایند ترفیع (ساتاد)

در صفحه بعد ۴ قسمت عمده را کارشناس ترفیع می‌تواند مشاهده نماید:

 • فرم روکش
 • صورتجلسات
 • گزارش ترفیع
 • نظرات

مسوولیت‌های اصلی کارشناس ترفیع به شرح زیر می‌باشد:

 1. از تطابق مدارک بارگزاری شده مطمئن گردد. برای این منظور بر روی هر عنوان از فعالیت‌ها که در جدول ترفیع مشاهده می‌کند می‌تواند با کلیک کردن بر روی آن اطلاعات جزئی‌تر رکورد را مشاهده نماید.

تصویر ۲: نحوه چک کردن مدارک

 1. از تکمیل اطلاعات وارد شده مطمئن گردد. برای مثال از همخوانی ترم‌های ارزشیابی با دروس نمایش داده شده در جدول کمیت تدریس مطمئن شوند.
 2. اطلاعات جدول ب -۱۰ را بر اساس ایین نامه ترفیع تکمیل نمایند.
 3. تعداد واحد مسؤولیت اجرایی را تکمیل نمایند.
 4. اگر هرگونه اشکالی در اطلاعات وجود داشت کارشناس ترفیع گزارش را به استاد باز می‌گرداند تا استاد محترم نسبت به برطرف کردن اشکالات اقدام فرمایند.
 5. پس از اطمینان از صحت موارد با استفاده از دکمه ارسال به رئیس گروه / دانشکده فرم را به مرحله بعدی ارسال نمایند.
 6. کارشناسان محترم توجه داشته باشند هر زمان فرم استاد بیش از یک هفته در کارتابل مدیر گروه مانده و ایشان هنوز بررسی و تأیید نفرمودند به ایشان جهت بررسی یادآوری نمایند.

 


( ۱ )