راهنمای کاربری مشاهده بودجه مصوب

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰ کد : ۳۷۴۹ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۷۲۴

در سامانه بودجه جهت رؤیت بودجه مصوب پس از ثبت و تأیید توسط معاونت بودجه و برنامه ریزی قابل مشاهده برای رئیس واحد، معاون اداری مالی و رئیس حسابداری واحد خواهد بود که به شرح زیر است:

مشاهده بودجه مصوب واحد:

۱- به منظور آگاهی واحدها از بودجه مصوب، در سامانه مالی ( https://fas.ut.ac.ir ) در سسیتم بودجه <= سیستم تخصیص <= عملیات تخصیص <= گزارش بودجه (در شکل نمایش داده شده است) بودجه مصوب واحد مشاهده می‌شود.(شکل ۱)

شکل ۱ مشاهده بودجه مصوب

 

۲- با انتخاب گزارش بودجه، بودجه مصوب واحد با توجه به سال مالی، بازه زمانی و سایر فیلترهای موجود قابل مشاهده خواهد بود.(شکل ۲)

شکل ۲ مشاهده بودجه مصوب

 

۳- با انتخاب گزارش مربوطه (شکل زیر) این اطلاعات در قالب گزارش قابل مشاهده است.(شکل ۳)

شکل ۳ نمایش گزارش

مشاهده فیلم آموزشی مشاهده بودجه مصوب


( ۲ )