راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۰ کد : ۳۶۸۵ راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۲۹۲۹۹۶

این راهنما بمنظور تشریح فرایند" ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات" تهیه و در اختیار شما دانشجویان محترم قرار می‌گیرد. هم‌چنین برای راحتی در انجام مراحل ثبت درخواست، فلوچارت مربوطه در زیر قابل مشاهده است.

شکل ۱. چارت مسیر فرایند ثبت درخواست

قابل توجه دانشجویان دوره روزانه

تذکر ۱

دانشجویان روزانه باید قبل از ارسال درخواست به کارشناس، ابتدادرخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان خود را درسامانه وزارت علوم به آدرس http://portal.saorg.ir ثبت نمایند. درصورت بروزخطا هنگام ثبت درخواست لغوتعهدآموزش رایگان سامانه سجاد، می‌توانند مشکل خود را به ایمیل support@saorg.ir ارسال کنند. پس ازصدورنامه لغوتعهد و تأیید توسط کارشناس دانشگاه تهران، امکان ثبت درخواست دانشنامه وجود دارد.

  1. ورود به سامانه

دانشجویان گرامی، جهت ثبت "درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات" از طریق سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir (سیستم گلستان) و ازمنوی پیشخوان خدمت اقدام نمائید.

شکل ۲. ثبت درخواست

  1. ثبت آدرس پستی

دانشجویان گرامی، بعد ثبت در خواست در صفحه پیشخوان، وارد صفحه بعد می شوید که در آن نوع مدرک درخواستی را می‌توانید تعیین می‌نمایید.

شکل ۳. ثبت آدرس پستی

  1. پرداخت هزینه صدور مدرک

دانشجویان گرامی، در این مرحله باید پرداخت هزینه صدور مدرک و همچنین ارسال مدارک را انجام دهید و سپس درخواست خود را به کارشناس ارسال نمائید.

نکته ۲

اگر پیامی برای کارشناس دارید، هنگام ارسال درخواست می‌توانید در قسمت "توضیح" ثبت نمائید.

 

شکل ۴. انجام مراحل درخواست

  1. مشاهده گردش کار

دانشجویان گرامی، پس از تائید و ارسال درخواست به کارشناس، از طریق آیکون گردش کار می‌توانید مراحل گردش کار را مشاهده نمائید.

نکته ۳

در صورتی که کارشناس مشکلی مشاهده کند، در توضیحات گردش کار اعلام می‌کند. پس از رفع مشکلات اعلام شده مجدد درخواست را به کارشناس ارسال نمائید.

 

نکته ۴

پس از اتمام روند کار، در قسمت خاتمه یافته قادر به مشاهده گردش کار در اتوماسیون اداری هستید.

 

شکل ۵. مشاهده گردش کار


( ۱۰۷۸ )