راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات

۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۰۱ کد : ۳۶۸۵ راهنماهای دانش آموختگان
تعداد بازدید:۳۷۴۰۲۶

این راهنما بمنظور تشریح فرایند" ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات" تهیه و در اختیار شما دانشجویان محترم قرار می‌گیرد. هم‌چنین برای راحتی در انجام مراحل ثبت درخواست، فلوچارت مربوطه در زیر قابل مشاهده است.

شکل ۱. چارت مسیر فرایند ثبت درخواست


( ۱۶۹۱ )