گردش کار تمامی گواهی های اشتغال به تحصیل از پیش خوان خدمت

۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۹:۵۹ کد : ۳۶۴۷ راهنماهای دانشجویان راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۴۶۶۹

این راهنما بمنظور تشریح فرایند " صدور انواع گواهی تحصیلی" تهیه و در اختیار شما دانشجویان محترم قرار می‌گیرد.

لطفاً موارد زیر را قبل از اقدام به بررسی درخواست مورد توجه قرار دهید.

 

 

گواهی اشتغال به تحصیل شماره ۱۷ (مختص دانشجویان غیر ایرانی ویژه سفارت)

 

۱- ورود به سامانه

دانشجویان گرامی، جهت ثبت درخواست می‌توانید از طریق سامانه جامع آموزش از منوی درخواست‌ها، درخواست خود را ثبت نمایید.

۲- موارد ضروری جهت ثبت درخواست

دانشجویان گرامی توجه نمائید:

 

تذکر ۱

در صورتی که از نظر قوانین آموزشی مشکلی نداشته باشید گواهی مربوطه برای شما صادر می‌گردد؛

 

 

تذکر ۲

دانشجویان با استفاده از ابرپیوند "مشاهده گردش کار" می‌توانید در جریان گردش کار خود قرار بگیرید. درصورتی که طبق گردش کار نامه امضا و در دبیرخانه مربوطه به ثبت رسیده باشد می‌توانید با مراجعه به دبیرخانه مربوطه گواهی خود را دریافت نمائید. در برخی واحدهای آموزشی، واحد دیگری، بجز دبیرخانه مسؤول تحویل گواهی به دانشجو است که در این صورت لازم است طبق روال داخلی آن واحد عمل نمائید.

 

موارد مربوط به جدول:

نکته ۱

جزئیات مربوط به انواع گواهی، گردش کار و مقررات مربوط به استفاده از هر کدام در جدول زیر آمده است.

 

نکته ۲

دانشجو موظف است فقط در صورت داشتن شرایط و مقررات هر کدام از انواع گواهی اقدام به اخذ آن نماید.

 

نکته ۳

قوانین زیر برای همه انواع گواهی الزامی است. در ادامه از این قوانین با نام قوانین عمومی یاد می‌شود.

 

قوانین عمومی صدور گواهی تحصیلی:

قانون۱

دانشجو در نیمسال مورد نظر ثبت نام کرده باشد.

 

قانون۲

دانشجو در نیمسال مورد نظر شاغل به تحصیل باشد (فارغ التحصیل، محروم از تحصیل (به دلایل مشروطی بیش از حد مجاز، اتمام سنوات تحصیلی مجاز، حکم کمیته انضباطی و…) و خروج از تحصیل موقت یا دائم نباشد‌‌).

جدول ۱- انواع گواهی‌ها و مقررارت مربوط به آن

 

 

ردیف

عنوان

گردش کار

مقررات

۱

۱-۱ گواهی اشتغال به تحصیل عمومی (با عنوان یا بدون عنوان) (نیاز به ترجمه ندارد)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. نیاز به ترجمه ندارد
 3. کنترل توسط سامانه آموزش سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات پردیس / دانشکده
 4. امضای اتوماتیک نامه توسط معاون آموزشی / تحصیلات تکمیلی و یا معاون علمی واحد آموزشی پردیس / دانشکده
 5. ثبت در دبیرخانه محل امضا
 6. ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

قوانین عمومی مندرج در بالا

۲-۱ گواهی اشتغال به تحصیل عمومی (با عنوان یا بدون عنوان) (نیاز به ترجمه دارد)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. نیاز به ترجمه دارد
 3. تأیید مسئول اداره آموزش پردیس / دانشکده در پیشخوان خدمت
 4. امضای اتوماتیک توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 5. ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

 • قوانین عمومی مندرج در بالا
 • نام و نام خانوادگی و نام پدر به انگلیسی، کد ملی یا شماره (برای دانشجویان خارجی) در سامانه آموزش ثبت شده باشد.

۳

گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه معرفی دانشجوی مشمول به اداره راهنمایی و رانندگی)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات با امضای اتوماتیک نامه توسط معاون آموزشی / تحصیلات تکمیلی و یا معاون علمی واحد آموزشی پردیس / دانشکده
 3. ثبت در دبیرخانه محل امضا

۴- ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

 • قوانین عمومی مندرج در بالا

مخصوص آقایان مشمول

۴

-۱-۴ گواهی اشتغال به

تحصیل) ویژه متقاضیان

بورسیه دوره دکتری

تخصصی (به دانشگاه -

بورس کننده

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 3. تأیید گواهی توسط رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده در سامانه اتوماسیون
 4. امضای اتوماتیک مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 5. ثبت در دبیرخانه آموزش کل
 6. ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

قوانین عمومی مندرج در بالا

· ویژه دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و یا دکتری

تخصصی پیوسته با سهمیه آزاد جهت درخواست بورس

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد

· این گواهی فقط به عنوان معاون آموزشی دانشگاه

بورس کننده صادر می گردد و نمی تواند با عنوان وزارت

علوم صادر شود مگر اینکه نامه ای از وزارت مبنی بر

اعلام وضعیت تحصیلی دانشجو درخواست شود

۴ - ۲ گواهی اشتغال به -

تحصیل) ویژه متقاضیان

بورسیه دوره دکتری

تخصصی (به وزارت علوم

 1. درخواست کارشناس آموزش کل از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 3. تأیید گواهی توسط رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات (اتوماسیون)
 4. امضای اتوماتیک توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 5. ثبت در دبیرخانه آموزش کل

۶- ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

قوانین عمومی مندرج در بالا

· کاربری این گواهی مخصوص کارشناسان آموزش کل

دانشگاه بوده و برای دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و یا دکتری تخصصی پیوسته با سهمیه آزادجهت پاسخ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراستعلام وضعیت تحصیلی دانشجو جهت بورسیه وی استفاده می شود.

۵

گواهی اشتغال به تحصیل (برای اموری از قبیل کفالت، پاسپورت، به سازمان وظیفه عمومی)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. شماره و تاریخ نامه معافیت تحصیلی حتماً قبلاً باید توسط پردیس / دانشکده در سامانه آموزش ثبت شده باشد
 3. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 4. امضای اتوماتیک توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 5. ثبت در دبیرخانه آموزش کل
 6. ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

قوانین عمومی مندرج در بالا

· مخصوص دانشجویان مشمول جهت درخواست کفالت، پاسپورت کفالت از سازمان نظام وظیفه

· لازم است تاییدیه معافیت تحصیلی دانشجو به هنگام درخواست توسط سازمان نظام وظیفه صادر و به دانشگاه اعلام شده باشد.

۶

گواهی اشتغال به تحصیل (برای معرفی به سازمان وظیفه عمومی برای خروج از کشور)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. شماره و تاریخ نامه معافیت تحصیلی حتماً قبلاً باید توسط پردیس / دانشکده در سامانه آموزش ثبت شده باشد
 3. رئیس اداره آموزش (کنترل): در صورت گذراندن کلیه واحدها یا دفاع از پایان نامه / رساله دانشجو، مجاز به تأیید نمی‌باشید بنابراین مسؤولیت آن به عهده کارشناس می‌باشد) کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 4. تأیید (کنترل مدت خروج - کشور مقصد و علت خروج)، توسط کارشناس (خانم شاهسوار) اداره آموزش
 5. امضا توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 6. ثبت در دبیرخانه آموزش کل
 7. Sms به دانشجو (متن پیغام: دانشجوی محترم لطفاٌ جهت پیگیری مراحل بعدی به سامانه سازمان وظیفه عمومی به آدرس: http://www.epolice.ir مراجعه فرمائید)
 8. نامه امضا و ثبت شده ارسال به ایمیل به دانشجو

در صورت مراجعه حضوری چاپ و مهر نامه و تحویل به دانشجو

 • قوانین عمومی مندرج در بالا
 • طول مدت خروج بیشتر از سه هفته نباشد و غیبت دانشجو در درس‌ها بیش از حد مجاز نشود.

· فقط یک بار در هر نیمسال قابل اخذ است.

· لازم است تاییدیه معافیت تحصیلی دانشجو توسط سازمان نظام وظیفه صادر و به دانشگاه اعلام شده باشد.

· برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در صورتی که اضافه سنوات دانشجو توسط کمیسیون موارد خاص مورد تأیید قرار گرفته باشد، صدور مجوز خروج پس از تأیید استاد راهنما مبنی بر دفاع بعد از بازگشت دانشجو صادر می گردد.

· این گواهی صرفاً جهت سفرهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و زیارتی صادر می گردد.

· مخصوص دانشجویان مشمول

۹

فرم سازمان سنجش کشور (فرم مخصوص معدل و تعداد واحد گذرانده دانشجویان سال آخر متقاضی شرکت در آزمون

تحصیلات تکمیلی (

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 3. ویرایش و تکمیل توسط رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده و تأیید گواهی در پیشخوان خدمت سامانه اموزش
 4. امضای اتوماتیک توسط معاون آموزشی دانشکده / پردیس
 1. امضای اتوماتیک توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 1. ثبت در دبیرخانه پردیس / دانشکده

۶- ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

· برای داوطلبین ثبت نام در مقاطع تحصیلی بالاتر صادرمی گردد) فرم سازمان سنجش کشور (.

· قوانین عمومی مندرج در بالا

· دانشجوی کارشناسی فقط می تواند درخواست دهد و باید حداقل ۹۰ واحد درسی گذرانده باشد.

۱۰

فرم سازمان سنجش کشور (گواهی معدل برای ثبت نام در دانشگاه محل قبولی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 3. ویرایش و تکمیل توسط رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده و تأیید گواهی در پیشخوان خدمت سامانه اموزش
 4. امضای اتوماتیک توسط معاون آموزشی دانشکده / پردیس
 5. امضای اتوماتیک توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 6. ثبت در دبیرخانه دانشکده
 7. ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

· برای پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیلی بالاتر

صادر می گردد) فرم سازمان سنجش کشور (.

· دانشجو باید در سامانه آموزش فارغ التحصیل باشد و یا با تعداد واحد اخذ شده نیمسال آخر در آستانه فارغ التحصیلی باشد.

۱۱

گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه دانشجوی مشمول متقاضی تشرف به حج عمره دانشجویی و عتبات عالیات)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 3. ثبت شماره و تاریخ نامه معافیت تحصیلی و تأیید توسط سرپرست دبیرخانه اداره کل امور آموزشی دانشگاه
 4. امضای اتوماتیک توسط معاون آموزشی دانشکده / پردیس
 5. ثبت در دبیرخانه محل امضا (واحد آموزشی)

۶- ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

· قوانین عمومی مندرج در بالا

· مخصوص دانشجویان مشمول

۱۷

گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه اتباع خارجی ویژه سفارت)

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کارشناس دانشجویان غیرایرانی اداره کل آموزش
 3. امضای اتوماتیک توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 4. ثبت در دبیرخانه محل امضا
 5. مراجعه دانشجو به دبیرخانه فوق جهت اخذ اصل نامه (چاپ و مهر نامه)

 • قوانین عمومی مندرج در بالا

نوع پذیرش دانشجو باید دانشجوی خارجی باشد و شماره گذرنامه و نام کشور متبوع در سامانه ثبت شده باشد.

۱۸

۱۸-۱- گواهی درخواست معافیت تحصیلی کارشناسی

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط مسئول اداره آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 3. امضای اتوماتیک توسط معاون اموزشی
 4. ثبت در دبیرخانه محل امضا

۵- ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

۱۸-۲- گواهی درخواست معافیت تحصیلی تحصیلات تکمیلی

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط مسئول اداره آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات
 3. امضای اتوماتیک توسط معاون اموزشی
 4. ثبت در دبیرخانه محل امضا

۵- ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

۱۹

گواهی وضعیت تحصیلی برای ثبت نام پذیرفته شده در مقطع کارشناسی

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. کنترل توسط رئیس اداره آموزش و تأیید گواهی
 3. کنترل توسط سامانه آموزش و امضای نامه توسط معاون آموزشی / تحصیلات تکمیلی و یا معاون علمی واحد آموزشی
 4. ثبت در دبیرخانه محل امضا

۵- ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو

۲۰

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان غیرایرانی ویژه امور کنسولی

 1. درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش
 2. رئیس اداره آموزش دانشکده / دانشکدگان
 3. امضای اتوماتیک توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
 4. ثبت در دبیرخانه محل امضا

مراجعه دانشجو به دبیرخانه فوق جهت اخذ نامه (چاپ و مهر نامه)

 

( ۴۰ )