- یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱

راهنمای تفویض اختیار

۲۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۴ کد : ۳۶۴۱ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۹۶۱

مقدمه:

هر یک از کاربران اعم از درخواست کنندگان، مدیریت، حسابدار می توانند"میزکار الکترونیک" را به یکدیگر واگذار نمایند. در واقع می تواند با وارد شدن به سامانه از طریق وارد نمودن احراز هویت خودشان، میزکار الکترونیک واگذار شده دیگری را ببیند و جهت انجام امور اقدام نمایند.

به شرح مراحل تفویض اختیار دقت نمایید.

ورود به سامانه:

آدرس erp.ut.ac.ir را در مرورگر خود ثبت و وارد صفحه احراز هویت مرکزی شوید. در این قسمت اطلاعات احراز هویت شخصی را وارد و به سامانه دسترسی خواهید داشت. (شکل ۱)

 

شکل ۱ ورود به احراز هویت مرکزی

کاربران پس از وارد کردن اطلاعات احراز هویت، صفحه مختص به خود را همانند تصویر زیر مشاهده می کنند. (شکل ۲)

 

شکل ۲ ورود به صفحه کاربری

پس از مشاهده صفحه بالا نیاز است که کاربر در ابتدا ۳ قسمت را چک کند:

  • الف: کاربر در این قسمت نام خودش را مشاهده کند.
  • ب: سال مالی، سال جاری باشد.
  • ج: شعبه فعال همان شعبه ای باشد که کاربر در آن فعالیت دارد.

 

۱- جهت اعمال تفویض اختیار به ترتیب زیر عمل می کنیم: در صفحه تمامی افراد، زیرسیستمی به نام " اطلاعات عمومی سیستم " وجود دارد. برروی " اطلاعات عمومی سیستم "کلیک و سپس " تفویض اختیار" را انتخاب نمایید.(شکل ۳)

شکل۳ انتخاب دکمه تفویض اختیار

۲- صفحه زیر قابل رویت می باشد.(شکل ۴)

شکل ۴ صفحه تفویض اختیار

۳- با کلیک بر روی آیکن + نشان داده شده در فرم بالا صفحه زیر نمایش داده می شود.(شکل ۵)

شکل ۵ اطلاعات تفویض اختیار

 

۴- در صفحه نمایش داده شده اطلاعاتی از قبیل" زمان شروع "، " زمان اتمام"، "تفویض شده "و "لیست فرآیندهای تفویض شده " رابه شرح ذیل تکمیل نمایید:

  • زمان شروع: تاریخ شروع اختیاررا مشخص نمایید.
  • زمان اتمام: تاریخ اتمام اختیار را مشخص نمایید.
  • تفویض شده: نام فردی را که تمایل به تفویض اختیار به وی را دارید مشخص نمایید.
  • لیست فرآیندها: در این قسمت لیست انجام فرآیندهایی را که دسترسی دارید نشان میدهد و میتوانید با انتخاب هریک و کلیک بر روی افزودن " فرآیند مورد نظر را به " لیست فرآیندهای تفویض شده"، اضافه نمایید و در واقع انجام آن فرآیند را به شخص مورد نظر واگذار نمایید.

۵- به تصویر زیر دقت نمایید: (شکل ۶)

شکل ۶ اطلاعات تفویض اختیار

۷- در انتها بر روی "ثبت " کلیک نمایید.(شکل ۷)

شکل ۷ ثبت اطلاعات

۸- با کلیک بر روی " ثبت" و بسته شدن فرم " اطلاعات تفویض اختیار"، می توانید لیست تمامی تفویض اختیارهایی را که تاکنون اعمال نموده اید را مشاهده نمایید.

به تصویر زیر دقت نمایید: (شکل ۸)

شکل ۸ ویرایش اطلاعات

۹- در صورتیکه درمدت زمان تفویض اختیار و یا فرآیندهای تفویض شده نیاز به ویرایش داشته باشید، کافیست بر روی آیکون ویرایش نمایش داده شده در تصویر بالا کلیک نمایید و اطلاعات را ویرایش و مجدد ثبت نمایید.

۱۰- درصورتیکه زودتر از زمان اتمام اختیار واگذار شده، تمایل به غیرفعال کردن (بازپس گیری) اختیار را داشته باشید، بر روی ویرایش کلیک کرده، گزینه فعال آن رابه غیرفعال تغییر دهید و ثبت نمایید.(تیک فعال را بردارید) (شکل ۹)

شکل ۹ اتمام اختیار


( ۱ )