- دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

راهنمای مدیریت اسناد تنخواه (ویژه حسابداری)

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۵۹۳ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۳۸۲

شکل ۱- آدرس سامانه

 

 • در صفحه باز شده نام کاربری و رمز ورود (احراز هویت مرکزی) را وارد نمایید. (شکل ۲)

شکل ۲ - ورود به احراز هویت مرکزی

۲- با وارد کردن احراز هویت، صفحه زیر برای هر شخص باز می شود. (شکل ۳)

۳- با ورود به سامانه جامع مالی و حسابداری تعهدی دانشگاه تهران، سمت چپ میزکارهای شما را نمایش می دهد. بالای صفحه شعبه فعال و سال مالی فعال را نمایش می دهد. برای ثبت صورتخلاصه به سال مالی و شعبه دقت نمایید.

شکل ۳ - ورود به صفحه کاربری

 

۴- پس از مشاهده صفحه بالا نیاز است که کاربر در ابتدا ۳ قسمت را چک کند:

 • الف: کاربر در این قسمت نام خودش را مشاهده کند.
 • ب: سال مالی، سال جاری باشد.
 • ج: شعبه فعال همان شعبه ای باشد که کاربر در آن فعالیت دارد.

توجه

اگر کاربر چند شعبه هستید، برای ثبت صورتخلاصه تنخواه ابتدا شعبه فعال را شعبه ای که تنخواه به آن مربوط است، را انتخاب نمایید.

۵- ورود به سیستم تنخواه داری: برای استفاده از سیستم تنخواه داری، ابتدا بر روی سیستم چک، بانک و خزانه کلیک می کنیم. (شکل ۴)

شکل ۴- ورود به سیستم تنخواه داری

 

۶- مدیریت اسناد تنخواه: بعد از ثبت صورت خلاصه تنخواه، تمامی تایید های مدیریتی و همچنیت صدور سند حسابداری تنخواه در قسمت مدیریت اسناد تنخواه انجام می شود. بعد از انتخاب تنخواه داری، بر روی فرم مدیریت اسناد تنخواه کلیک نمایید. (شکل ۵)

شکل ۵ ورود به مدیریت اسناد تنخواه

شکل ۶ مدیریت اسناد تنخواه

 

۷- در فرم مدیریت اسناد تنخواه، بخش اول مربوط به فیلتر اسناد می باشد.(شکل ۶)

 • تاریخ سند از: با وارد کردن محدوده تاریخی (از تاریخ مشخص تا تاریخ مشخص) و انتخاب مربع تاریخ سند، فیلتر اسناد براساس تاریخ انجام می شود.
 • کد سند از: اگر از شماره سند خاصی تا انتها را فیلتر کنیم ابتدا شماره سند را وارد و مربع قبل از کد سند را انتخاب نموده که فیلتر براساس شماره سند انجام می شود.
 • سند حسابداری: در این قسمت می توان اسناد تنخواه براساس اینکه سند حسابداری برایشان صادر شده است یا خیر، فیلتر کنید. بطور پیش فرض بر روی همه موارد است.
 • وضعیت سند: می توان اسناد تنخواه را براساس قطعی بودن یا غیر قطعی بودن تفکیک نمایید. بطور پیش فرض بر روی همه موارد است.
 • سال مالی: اسناد تنخواه سال مالی فعال را نشان می دهد.

 

۸- در بخش دوم تمامی اسناد تنخواه، براساس فیلترهای بالای صفحه را نشان می دهد.

 

۹- در بخش سوم می توان عملیات مدیریتی را بر روی اسناد اعمال نمود.

 • صدور سند حسابداری: برای صدور سند حسابداری این قسمت استفاده می شود.

مطابق مراحل ذیل ثبت سند انجام می شود:

 • قطعی کردن: برای تایید اسناد تنخواه از گزینه قطعی کردن استفاده می کنیم. با قطعی کردن سند تنخواه امکان ویرایش یا حذف صورت خلاصه وجود ندارد.
 • برگشت از قطعی: برای برگشت از تایید یا در صورتی که سند تنخواه نیاز به ویرایش داشته باشد از دکمه برگشت از قطعی استفاده می گردد.
 • استاندارد: پس از قطعی کردن اسناد، از کمبو استانداردها براساس اینکه در کدام استاندارد سند صادر می شود، استاندارد مورد نظر را انتخاب می کنیم.
 • عامل گذاری دستی: پس از انتخاب استاندارد، در فرم فوق برای هر آرتیکل معین و تفضیل را انتخاب و با یجاد سطر جدید قسمت بودجه ای سند را بصورت دستی وارد می کنیم. پس از انجام این مراحل بر روی دکمه ثبت عامل گذاری کلیک کرده که در این صورت عامل گذاری اسناد انجام می گردد.

۱۰- پس از انجام عامل گذاری، با انتخاب صدور سند حسابداری، سند مربوط به تنخواه انتخابی ثبت می گردد.

در فرم ثبت سند اتوماتیک تاریخ سند، تاریخی است که باید سند درآن تاریخ ثبت گردد ولی تاریخ ثبت تاریخی است که ثبت سند یا تاریخ روز می باشد. برای صدور سند تاریخ سند را تغییر دهید.

 

 • حذف سند حسابداری: برای حذف سند حسابداری اسناد تانخواه ابتدا تنخواه مورد نظر را انتخاب می کنیم و پس از آن دکمه حذف سند حسابداری را می زنیم.

توجه

اسناد حسابداری که از طریق زیر سیستم ها صادر می گردد (مانند سند حسابداری تنخواه) برای حذف سند حسابداری باید به همان زیر سیستم مراجعه و از گزینه حذف سند حسابداری استفاده نمایید.

 

 • نمایش سند حسابداری: برای نمایش و چاپ روکش سند از گزینه نمایش سند حسابداری استفاده می نماییم.

 

 


( ۱ )