- دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

راهنمای صدور اسناد تنخواه

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۵۹۱ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۴۰۴

ورود به سیستم

شکل ۱- آدرس سامانه

 

 • در صفحه باز شده نام کاربری و رمز ورود (احراز هویت مرکزی) را وارد نمایید. (شکل ۲)

شکل ۲ - ورود به احراز هویت مرکزی

۲- با وارد کردن احراز هویت، صفحه زیر برای هر شخص باز می شود. (شکل ۳)

۳- با ورود به سامانه جامع مالی و حسابداری تعهدی دانشگاه تهران، سمت چپ میزکارهای شما را نمایش می دهد. بالای صفحه شعبه فعال و سال مالی فعال را نمایش می دهد. برای ثبت صورتخلاصه به سال مالی و شعبه دقت نمایید.

شکل ۳ - ورود به صفحه کاربری

 

۴- پس از مشاهده صفحه بالا نیاز است که کاربر در ابتدا ۳ قسمت را چک کند:

 • الف: کاربر در این قسمت نام خودش را مشاهده کند.
 • ب: سال مالی، سال جاری باشد.
 • ج: شعبه فعال همان شعبه ای باشد که کاربر در آن فعالیت دارد.

توجه

اگر کاربر چند شعبه هستید، برای ثبت صورتخلاصه تنخواه ابتدا شعبه فعال را شعبه ای که تنخواه به آن مربوط است، را انتخاب نمایید.

۵- ورود به سیستم تنخواه داری: برای استفاده از سیستم تنخواه داری، ابتدا بر روی سیستم چک، بانک و خزانه کلیک می کنیم. (شکل ۴)

شکل ۴- ورود به سیستم تنخواه داری

۶- برای ثبت صورت خلاصه تنخواه، بعد از انتخاب تنخواه داری، بر روی فرم صورتخلاصه تنخواه کلیک نمایید. (شکل ۵)

شکل ۵- ورود به فرم صورت خلاصه تنخواه

۷- د ر فرم صورت خلاصه هر کدام از مواد به شرح ذیل است:

شکل ۶ صورت خلاصه تنخواه

۸- اضافه: برای ثبت تنخواه جدید بر روی دکمه اضافه کلیک می کنیم.

 

شکل ۷ اطلاعات صورت خلاصه تنخواه

 

۹- در فرم اطلاعات صورتخلاصه برای ثبت تنخواه به ترتیب مراحل فوق انجام می گردد: (شکل ۷)

 • نام تنخواه دار را انتخاب نمایید.
 • تاریخ ثبت تنخواه را مشخص نمایید.
 • اگر توضیحاتی برای صورت خلاصه لازم باشد، وارد نمایید.
 • با انتخاب دکمه اضافه سطر جدید ایجاد نمایید.
 • شرح هزینه انجام شده را تایپ نمایید. بطور مثال ایاب و ذهاب هزینه تعمیر
 • مبلغ مربوط به هزینه را وارد نمایید.
 • در صورت لزوم کد پیگیری را وارد نمایید.
 • تاریخ مربوط به هزینه انجام شده را وارد نمایید.
 • پس از ثبت تمامی اطلاعات، بر روی علامت دیسکت کلیک نمایید.
 • علامت مداد: برای ویرایش صورت خلاصه از این دکمه استفاده می کنیم.

توجه

در صورتی که وضعیت قطعی باشد امکان ویرایش صورت خلاصه وجود ندارد.

 

توجه

در صورتی که در ستون سند حسابداری کد سند نشان می دهد، برای صورتخلاصه فوق سند حسابداری صادر شده است و امکان ویرایش صورت خلاصه وجود ندارد. این نکات در مورد حذف صورت خلاصه نیز صدق می کند.

 

 • برای حذف صورت خلاصه تنخواه با توجه به نکات مطرح شده از این دکمه استفاده می شود.
 • علامت پرینتر: برای چاپ از ریز صورت خلاصه تنخواه بر روی صورت خلاصه مورد نظر کلیک می کنیم و سپس دکمه پرینتر را می زنیم.