سوالات متداول سامانه قراردادها

۲۶ آذر ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۲ کد : ۳۴۴۹ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۵۵۴

۱- عدم نمایش پیمانکار یا کارفرما از لیست قراردادها:

باید از فرم لیست اشخاص و شرکتها نام شخص حقیقی یا حقوقی به لیست اضافه گردد.

۲- منظور از عنوان تاریخ قرارداد چیست:

منظور تاریخ عقد قرارداد می باشد و تاریخ شروع منظور زمان اجرایی شدن قرارداد می باشد.

۳- چرا در ماهیت قرارداد نمی توان ماهیت مورد نظر را انتخاب کرد:

باید ابتدا در لیست ماهیتها نوع ماهیت را انتخاب و سپس نوع قرارداد را به درستی انتخاب نمایید.

۴- عدم فعال بودن دکمه عامل گذاری:

ابتدا از فیلتر وضعیت عامل گذاری گزینه عامل گذاری را انتخاب و همچنین از فیلتر وضعیت سند حسابداری گزینه بدون سند حسابداری را انتخاب نمایید تا دکمه عامل گذاری فعال گردد.

۵- شابلون سند حسابداری مربوط به عامل گذاری صحیح نمی باشد:

ابتدا بررسی نمایید که آیا استاندارد حسابداری صحیح انتخاب شده است یا خیر.

ثانیاً شما می توانید معین و تفضیل خود را به ردیف های سند حسابداری اضافه نمایید.

۶- عدم فعال بودن دکمه ثبت سند حسابداری:

از فیلتر های فوق وضعیت سند حسابداری باید دارای سند حسابداری انتخاب شود.

۷- فعال بودن دکمه سند حسابداری:

از فیلتر های فوق وضعیت سند حسابداری باید بدون سند حسابداری انتخاب شود.

۸- چطور می توان در حسابداری تعهدی سندی که برای قراردادی ثبت شده حذف یا ویرایش نماییم؟

در حسابداری تعهدی امکان حذف یا ویرایش سند حسابداری قرارداد وجود ندارد و این عمل باید در سیستم مدیریت قراردادها و با استفاده از دکمه حذف یا ویرایش انجام شود.

۹- عدم امکان اضافه نمودن صورت وضعیت:

ابتدا باید فازهای پرداخت در قسمت ثبت فاز قرارداد ایجاد گردد و سپس صورت وضعیت های ممکن اضافه شود.

۱۰- عدم نمایش قرارداد:

باید در قسمت بالای فرم فیلترهای خود را بازنگری نموده و شعبه و فیلترهای فعال و غیر فعال مناسب را انتخاب نمایید.

نکته: سال مالی خود را حتماً بررسی نمایید.

۱۱- عدم نمایش ضمانت نامه ثبت شده:

فیلترهای بالای فرم را بررسی نموده و وضعیت را از حالت فعال به غیر فعال تغییر دهید.

۱۲- آیا در فرم قراردادها هنگام ثبت مبلغ قرارداد؛ مبلغ قرارداد را با احتساب ارزش افزوده ثبت نماییم؟

خیر در این فرم مبلغ قرارداد را بدون احتساب ارزش افزوده ثبت نمایید و هنگام ثبت صورت، ضریب ارزش افزوده محاسبه و بر روی پرداختها محاسبه می گردد.

۱۳- ثبت اطلاعات چک مربوط به پرداخت در سیستم قراردادها را چگونه انجام دهم؟

ثبت اطلاعات چک مربوط به سیستم قراردادها نمی باشد و بعد از ثبت سند حسابداری تعهدی می توانید فرایند چک آنرا طبق روال قبلی، صورت دهید.


( ۲ )