راهنمای سامانه قراردادها

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۷ کد خبر : ۳۴۴۸ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۵۸

مقدمه:

سامانه قراردادهای سیاق جهت ثبت روال بخش قرارداد های هر واحدی بصورت کاملاً سیستمی عمل کرده و کلیه اطلاعات قراردادها از جمله: اطلاعات تکمیلی، ضمانت نامه ها، ضرایب افزاینده، کاهنده، صورت وضعیت و صدور و مرور انواع اسناد را در سامانه ثبت کرده و گزارشات مفید و تحلیلی متعددی به هر کدام از آیتم های سامانه در اختیار کاربران قرار می دهد.

ورود به سامانه:

جهت ورود به سامانه کافیست آدرس erp.ut.ac.ir را در بالای نمایشگر تایپ کرده با زدن کلید اینتر فرم زیر نمایش داده می شود. (شکل ۱)

 

شکل ۱ ورود به احراز هویت مرکزی دانشگاه

 

در این فرم با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد سامانه Erp دانشگاه می شویم. (شکل ۲)

شکل ۲ ورود به سامانه ERP

دراین فرم با انتخاب گزینه سیستم مدیریت قراردادها وراد سامانه مذکور می شویم.

سامانه قرارداد ها از دو بخش کلی: ۱- اطلاعات پایه ۲- فرم های عملیاتی تشکیل شده است.

اطلاعات پایه:

با انتخاب گزینه اطلاعات پایه، فرم زیر نمایان می شود.در این قسمت اطلاعات لازمه پایه ای، جهت شروع بکار در سامانه ثبت می گردد.(شکل ۳)

در قسمت های مختلف سامانه علامت + برای ایجاد سابقه، علامت مداد برای اصلاح سابقه، علامت - برای حذف سابقه و علامت دیسکت جهت ثبت اطلاعات در سامانه می باشد.

شکل ۳ صفحه پایهERP

 

انواع قرارداد :

در این قسمت انواع قرارداد ها به سامانه معرفی می گردند. (شکل ۴)

شکل ۴ انواع قرارداد

انواع موضوع قرارداد:

در این قسمت موضوعات قراردادها در سیستم ثبت می گردد. (شکل ۵)

شکل ۵ موضوع قرارداد

 

 

 

انواع ضرایب

در این قسمت انواع ضرایب در سامانه ثبت می گردد. (شکل ۶)

 

شکل ۶ انواع ضرایب

 

لیست ضرایب:

در این قسمت ضرایب قراردادها ازجمله ارزش افزوده، سپرده بیمه و.... در سیستم ثبت می گردد.(شکل ۷)

شکل ۷ لیست ضرایب

انواع سپرده:

در این فرم اطلاعات انواع سپرده ها در سامانه ثبت می گردد.(شکل ۸)

شکل ۸ انواع سپرده

سپرده:

در این فرم اطلاعات سپرده ها به سامانه معرفی می گردد.(شکل ۹)

شکل ۹ سپرده های بانکی

انواع ضمانت نامه:

در این فرم انواع ضمانت نامه ها وارد سامانه می شوند. (شکل ۱۰)

شکل ۱۰ صدور ضمانت نامه ها

 

انواع ضمانت:

در این فرم انواع ضمانت ها در سامانه ثبت می گردد.(شکل ۱۱)

شکل ۱۱ انواع ضمانت ها

لیست موضوع تضمین:

در این فرم موضوعات تضمین در سیستم ذخیره می شود.(شکل ۱۲)

شکل ۱۲ لیست موضوعات تضمین

 

اطلاعات فازهای پرداخت:

در این بخش اطلاعات فازهای پرداخت به سامانه وارد می شود.(شکل ۱۳)

شکل ۱۳ فازهای پرداخت

روند امور قراردادها:

روند امور قراردادها در این سامانه بدین منوال است که ابتدا باید مطمئن باشید در بالای فرم سال مالی، سال مالی مورد نظر و محل کار شما را نشان میدهد. با کلیک کردن روی هر دوقسمت, عناوین قابل تغییر می باشد.

مراحل روند قراردادها بشرح زیر می باشد.

 • ثبت اطلاعات کلی قراردادها
 • ثبت اطلاعات تکمیلی قراردادها
 • ثبت مجوز قرارداد ها (در صورت لزوم)
 • ثبت ضرایب قانونی (در صورت لزوم)
 • عامل گذاری و ثبت سند قراردااد در فرم قرارداد
 • ثبت اطلاعات ضمانت نامه
 • در قسمت مدیریت ضمانت نامه ها عامل گذاری و ثبت سند ضمانت نامه ها
 • در صورت لزوم ثبت الحاقیه
 • ثبت فاز های پرداخت
 • ثبت صورت وضعیت پرداخت
 • در قسمت مدیریت صورت وضعیت، عامل گذاری و ثبت سند صورت وضعیت پرداخت

فرم های عملیاتی:

در این بخش کلیه اطلاعات اصلی و عملیاتی قرارداد ها در سامانه ثبت می گردد.(شکل ۱۴)

شکل ۱۴ اطلاعات اصلی و عملیاتی

ثبت اطلاعات قراردادها:

در منوی اصلی چنانچه گزینه قرارداد را انتخاب فرم قراردادها نمایش داده می شود.(شکل ۱۵)

شکل ۱۵ ثبت اطلاعات قرارداد

 

در فرم قراردادها آیکون + را کلیک کرد تا فرم ورود اطلاعات قرارداد ها نمایش داده شود. (شکل ۱۶)

شکل ۱۶ ثبت اطلاعات قراردادها

 

پس از درج اطلاعات آیکون دیسکت را کلیک نمایید تا این اطلاعات در سامانه ثبت گردد.

ثبت اطلاعات تکمیلی:

در فرم قرارداد چنانچه دگمه اطلاعات تکمیلی را کلیک کنید فرم ثبت اطلاعات تکمیلی قرارداد ها بصورت زیر نمایان می گردد.(شکل ۱۷)

شکل ۱۷ ثبت اطلاعات تکمیلی

در این فرم اطلاعات تکمیلی را ثبت میکنیم چنانچه بخواهیم اسکن کلیه صفحات قرارداد را در سامانه نگهداری کنیم با انتخاب دگمه انتخاب فایل کلیه صفحات قرارداد را در سامانه ثبت می کنیم.

ثبت مجوز قرارداد:

چنانچه پیمانکار مجوزی جهت ارزش افزوده یا غیره داشته باشددراین فرم وارد سامانه می گردد.(شکل ۱۸)

شکل ۱۸ ثبت مجوز قراردادها

عامل گذاری پس از ثبت اطلاعات قرارداد:

پس از ثبت اطلاعات قرارداد جهت صدور سند باید طبق فرم زیر سرفصل های معین و تفضیلی را عامل گذاری نمائیم. در قسمت شرح فرم عامل گذاری با فشار دادن کلید F6 میتوان محتوای سطر فوق را کپی نمود و با کلیک چپ روی قسمت شرح میتوان از امکانات کلید های پیشرفته استفاده نمود.(شکل ۱۹)

شکل ۱۹ عامل گذاری قراردادها

صدور اتوماتیک سند حسابداری قرارداد:

با کلیک کردن دگمه سمت چپ (سند حسابداری) فرم قرارداد بصورت اتوماتیک سند صادر شده و شماره سند و کد عطف آن نمایش داده میشود.جهت روئیت سند میتوان به سامانه حسابداری تعهدی مراجعه و سند را مشاهده نمود.(شکل ۲۰)

شکل ۲۰ صدور اتوماتیک سند حسابداری

 

ثبت الحاقیه:

چنانچه طی روند قرارداد قیمت یا تاریخ اتمام قرارداد تغییر یابد در این قسمت اطلاعات را وارد می کنیم.(شکل ۲۱)

شکل ۲۱ فرم ثبت الحاقیه

ثبت اطلاعات ضمانت:

در این بخش اطلاعات ضمانت نامه ها وارد سیستم می گردد.(شکل ۲۲)

شکل ۲۲ فرم ثبت اطلاعات ضمانت نامه

 

ثبت ضرایب قانونی:

دراین فرم ضرایب قانونی ازجمله ارزش افزوده، سپرده بیمه و غیره در سامانه ثبت می گردد.(شکل ۲۳)

شکل ۲۳ ثبت ضرایب قانونی

ثبت فاز قرارداد:

در این فرم فازهای پرداختی قرارداد بصورت در صدی یا مبلغی وارد سامانه می گردد.(شکل ۲۴)

 

شکل ۲۴ فرم ثبت فازهای قرارداد

ثبت صورت وضعیت پرداخت:

پس از باز شدن این فرم در قسمت پائین ضرایب قانونی تعیین شده را با زدن علامت + انتخاب نموده سپس پس از ذخیره نمودن اطلاعات به مدیریت صورت وضعیت رفته, پس از عامل گذاری، ثبت سند می نمائیم.(شکل ۲۵)

شکل ۲۵ فرم ثبت صورت وضعیت پرداخت

عامل گذاری جهت سند پرداختی:

در این فرم سرفصل های معین و تفضیلی را عامل گذاری می نمائیم.

در قسمت شرح فرم عامل گذاری با فشار دادن کلید F6 میتوان محتوای سطر فوق را کپی نمود و با کلیک چپ روی قسمت شرح می توان از امکانات کلید های پیشرفته استفاده نمود.(شکل ۲۶)

شکل ۲۶ عامل گذاری سند

ثبت اتوماتیک سند حسابداری پرداختی ها:

در فرم زیر با زدن دگمه ثبت سند, بصورت اتوماتیک سند صادر شده و شماره سند و کد عطف آن نمایش داده می شود.

جهت رویت سند می توان به سامانه حسابداری تعهدی مراجعه و سند را مشاهده نمود.(شکل ۲۷)

شکل ۲۷ فرم ثبت سند حسابداری

مدیریت ضمانت نامه ها:

در این فرم جهت هر ضمانت نامه اول عامل گذاری سپس سند صادر می کنیم.(شکل ۲۸)

شکل ۲۸ فرم مدیریت ضمانت نامه ها

اخذ ضمانت نامه بدون قرارداد:

چنانچه بخواهیم بدون عقد قراردادی ضمانت نامه ای اخذ کنیم با کلیک دکمه ضمانت فرم زیر نمایان می گردد.(شکل ۲۹)

شکل ۲۹ فرم اخذ ضمانت نامه بدون قرارداد

جهت تمدید ضمانت نامه کافیست کلید مربوطه را کلیک نمائیم.

متوقف کردن قرارداد:

چنانچه بخواهیم قراردادی را متوقف کنیم و هیچ پردازشی روی آن انجام نگیرد در فرم زیر گزینه غیرفعال را انتخاب می کنیم.

خاطر نشان می سازد در قسمت چپ پائین این فرم میتوان نوع سند را مشخص نمود.

جستجوی اطلاعات و مرتب کردن آنها:

در کلیه فرم لیست های این سامانه میتوان با تایپ قسمتی از نوشته در کل آن فرم نوشته مد نظر را پیدا نمود.

در کلیه فرم لیست ها با کلیک چپ روی سر نوشته ستون ها می توان آنها را بصورت صعودی یا نزولی مرتب نمود.


۱ رای