راهنمای فرآیند تسویه حساب صندوق رفاه

۲۶ مهر ۱۳۹۶ | ۱۲:۵۸ کد : ۳۴۱۵ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۷۰۳۹

 

کاربران گرامی بمنظور تسویه حساب وام بایستی مراحل مشخص شده در راهنمای زیر را بپیمایید.

۱-۱-و رود به کارتابل

قبل از هر چیز بمنظور انجام فرایند تسویه حساب وارد کارتابل خود شده و پس از کلیک روی گزینه ی درخواست جدید گزینه ی تسویه حساب صندوق رفاه را انتخاب کنید.

 

شکل ۱- ورود به قسمت تسویه حساب صندوق

 

۱-۲- انجام فرایند تسویه حساب

هنگام ورود به فرآیند تسویه حساب صندوق رفاه، بر اساس میزان موجودی و بدهی شما سه حالت مختلف وجود خواهد داشت:

 

۱-۳-۲- مبلغ موجودی و بدهی با هم برابر باشند:

در این صورت پس از ملاحظه فرم تسویه حساب صندوق رفاه واقع در شکل ۲روی دکمه تسویه کلیک کنید. پس از آن فرم اطلاع رسانی تسویه حساب برای شما باز خواهد شد. پس از ملاحظه اطلاعات موجود در فرم، برای خاتمه فرآیند مطابق شکل ۳ دکمه ارسال را کلیک کنید.

شکل ۲. فرم تسویه حساب صندوق رفاه برای حالت موجودی و بدهی برابر

 

شکل ۳. فرم اطلاع رسانی تسویه حساب

 

۲-۳-۲- مبلغ موجودی از بدهی بیشتر باشد:

در این صورت فرم تسویه حساب صندوق رفاه که در شکل ۴ نشان داده است را مشاهده خواهید کرد. در این فرم مبلغ ما به التفاوت موجودی و بدهی صندوق رفاه که همان میزان طلب شما برای تسویه می باشد، با عنوان "مبلغ طلب جهت تسویه" نمایش داده شده است. پس از ملاحظه اطلاعات جهت تسویه حساب، روی دکمه تسویه کلیک کنید.

شکل ۴. فرم تسویه حساب صندوق رفاه جهت نمایش میزان طلب

 

پس از تایید مسئول مربوطه و واریز مبلغ ما به التفاوت به حساب شما، فرم موجود در شکل ۵ را خواهید دید. برای اتمام فرآیند روی دکمه ارسال کلیک کنید.

شکل ۵. اطلاع رسانی تسویه حساب برای واریز میزان طلب

 

۳-۳-۲- مبلغ بدهی از موجودی بیشتر باشد:

در این صورت فرم تسویه حساب صندوق رفاه که در شکل ۶ نشان داده است را مشاهده خواهید کرد. در این فرم ما به التفاوت مبلغ موجودی و بدهی صندوق رفاه که همان میزان بدهی شما برای تسویه می باشد، با عنوان "مبلغ بدهی جهت تسویه" نمایش داده شده است. پس از ملاحظه اطلاعات جهت تسویه حساب، روی دکمه تسویه کلیک کنید.

شکل ۶. فرم تسویه حساب صندوق رفاه جهت نمایش میزان بدهی

 

در فرم پرداخت بدهی باز شده، برای پرداخت مبلغ "بدهی جهت تسویه" روی دکمه پرداخت کلیک کنید. سپس دکمه ارسال را کلیک کنید.

شکل ۷. پرداخت بدهی جهت تسویه حساب

 

حال تسویه حساب شما انجام شده است. برای اتمام فرآیند بر روی دکمه ارسال واقع در شکل۸ کلیک کنید.

شکل ۸. اطلاع رسانی پس از تسویه بدهی

 


( ۱۵ )