فرآیند پرداخت بدهی

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۵ کد : ۳۳۷۸ راهنماهای اساتید راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۴۴۹۴

۱- فرآیند پرداخت بدهی

  1. ۱-۱- کاربران و استفاده کنندگان

کاربران این فرآیند اعضای محترم صندوق رفاه دانشگاه تهران هستند.

  1. ۲-۱- گام‌های فرآیند

پس از ورود به کارتابل مربوطه، طبق گام‌های زیر اقدام نمائید:

  1. ابتدا از کارتابل خود درخواست جدید را باز کنید. مطابق شکل ۱.

شکل ۱. نمای دکمه درخواست جدید

  1. از قسمت فرایندهای وام، فرآیند پرداخت بدهی را انتخاب نمائید. مطابق شکل ۲.

شکل ۲. انتخاب فرآیند پرداخت بدهی در سامانه

  1. پس از باز شدن فرم و تأیید اطلاعات فردی، روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید. مطابق شکل ۳.

شکل ۳. فرم طلاعات فردی

  1. مبلغ مورد نظر را به زبان انگلیسی وارد نماید. مطابق شکل ۴.

شکل ۴. انتخاب مبلغ

  1. روی دکمه پرداخت کلیک نمائید و پرداخت را انجام دهید. سپس دکمه مرحله بعد را کلیک نمائید. مطابق شکل ۵.

شکل ۵. پرداخت

  1. به بدهی خود پس از پرداخت توجه فرمائید. مطابق شکل ۶.

شکل ۶. اطلاع رسانی پس از پرداخت


( ۷ )