ems.ut.ac.ir

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش

۱۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۱:۵۴ کد : ۳۲۰۹ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۳۶۵۲۳۴

 

گردش کار تمامی گواهی های اشتغال به تحصیل از پیش خوان خدمت

 

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو

امکانات

توضیح

منوهای آموزشی

 

پردازش ۱۲۳۱۰

اطلاعات جامع دانشجو

 

پردازش ۱۵۴۵۰

پرداختهای الکترونیکی دانشجو

 

پردازش ۱۲۱۴۰

حذف اضطراری

 

گزارش ۷۸

برنامه هفتگی دانشجو

 

گزارش ۴۲۸

برنامه امتحان پایان ترم دانشجو

 

پردازش ۱۳۸۶۰

ارزشیابی

 

پردازش ۲۱۱۲۰

پیشخوان خدمت

جهت انجام فرآیندهای آموزشی

پردازش ۵۹

لیست اولویت دانشجویان جهت ثبت نام، ترمیم

 

پردازش ۸۸

برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام (تا پایان حذف و اضافه)

 

منوهای مربوط به وام

 

پردازش ۱۹۲۵۰

عملیات درخواست وام توسط دانشجو

 

پردازش ۱۹۳۰۰

ثبت سند تعهد محضری

 

پردازش ۲۹۵۹۰

ثبت اطلاعات اجاره نامه

 

پردازش ۱۹۲۷۰

اطلاعات همسر دانشجو

 

پردازش ۲۹۲۵۰

اطلاعات فرزندان دانشجو

 

پردازش ۱۹۳۹۰

درخواست وام توسط دانشجو

 

منوهای مربوط به خوابگاه

 

پردازش ۱۹۷۰۰

اطلاعات جامع خوابگاه دانشجو

 

پردازش ۲۹۶۷۰

درخواست اتاق توسط دانشجو

 

پردازش ۲۹۵۳۰

عملیات درخواست اتاق توسط دانشجو

 

پردازش ۱۹۰۵۰

پرداختهای الکترونیکی بابت خوابگاه

 

پردازش ۲۱۴۴۰

درخواست میزبانی مهمان خوابگاه توسط دانشجو دانشگاه تهران

 

پردازش ۱۳۰۷۰

پرداخت الکترونیکی مهمان بابت خوابگاه

 

پردازش ۱۹۱۷۰

پرداختهای الکترونیکی ودیعه / هزینه رفاهی خوابگاه

 

       
 
 
 
 
 

 

کلید واژه ها: سامانه جامع آموزش پردازش گزارش


( ۴۹۳ )