ems.ut.ac.ir

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزش

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۷:۱۲ کد : ۳۲۰۹ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۳۱۷۳۴۳

پردازش‌ها و گزارش‌های مورد استفاده دانشجو

امکانات

توضیح

منوهای آموزشی

 

پردازش 12310 

اطلاعات جامع دانشجو

 

پردازش 15450

 پرداختهای الکترونیکی دانشجو

 

پردازش 12100

ثبت نام اصلی

انتخاب واحد

پردازش 12370

ترمیم

حذف واضافه

پردازش 12140

حذف اضطراری

 

گزارش 78

برنامه هفتگی دانشجو

 

گزارش 428

برنامه امتحان پایان ترم دانشجو

 

پردازش 13860

ارزشیابی

 

پردازش 21120

پیشخوان خدمت

جهت انجام فرآیندهای آموزشی

پردازش 18090

ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو

 

پردازش 14410

صدور گواهی های تحصیلی و اشتغال به تحصیل

*جهت ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل باید بعد از پایان حذف و اضافه اقدام نمایید.

*در زمان قبل از پایان حذف و اضافه کارشناس آموزش می تواند برای شما درخواست صدورگواهی اشتغال به تحصیل نماید.

منوهای مربوط به وام

 

پردازش 19250

عملیات درخواست وام توسط دانشجو

 

پردازش 19300

 ثبت سند تعهد محضری

 

پردازش 29590

ثبت اطلاعات اجاره نامه

 

پردازش 19270

اطلاعات همسر دانشجو

 

پردازش 29250

اطلاعات فرزندان دانشجو

 

پردازش 19390

درخواست وام توسط دانشجو

 

منوهای مربوط به خوابگاه

 

پردازش 19700

اطلاعات جامع خوابگاه دانشجو

 

پردازش 29670

درخواست اتاق توسط دانشجو

 

پردازش 29530 عملیات

درخواست اتاق توسط دانشجو

 

پردازش 29670

درخواست اتاق توسط دانشجو

 

پردازش 19170

پرداختهای الکترونیکی ودیعه/هزینه رفاهی خوابگاه

 

پردازش 19050

پرداختهای الکترونیکی بابت خوابگاه

 

پردازش 21440

درخواست میزبانی مهمان خوابگاه توسط دانشجو دانشگاه تهران

 

پردازش 13070

پرداخت الکترونیکی مهمان بابت خوابگاه

 

پردازش 19170

پرداختهای الکترونیکی ودیعه/هزینه رفاهی خوابگاه

 

       
 

 

کلید واژه ها: سامانه جامع آموزش پردازش گزارش


( ۳۶۷ )