eoffice.ut.ac.ir

بهبود نحوه ارسال نامه

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۹ کد : ۳۰۹۵ راهنماهای اساتید راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۰۵۶

جهت آسان شدن ارسال نامه ، صفحه شرح ارسال بگونه‌ای تغییر یافته است که بدون نیاز به دکمه انتقال و تنها با تغییر گروه کاربران  بتوان یک نامه را با شرح ارسالهای متفاوت برای افراد مختلف ارسال نمود.برای اینکار ابتدا باید متن شرح ارسال انتخاب نمود:

و سپس فرد یا افراد موجود در یک گروه  را انتخاب کرد:

و سپس با تغییر گروه کاربران، شرح ارسال به همراه گیرندگان نامه به جدول کناری منتقل شده و نیاز به استفاده از دکمه های انتقال نمی باشد.

در نهایت با انتخاب این افراد و استفاده از دکمه"ارسال انتخاب شده‌ها" می‌‌توانید نامه را ارسال نمایید.

چگونه تیکت ثبت کنم؟