http://eoffice.ut.ac.ir

امضای سریع برای کاربران تک امضایی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۲۵ کد : ۳۰۹۴ راهنماهای اساتید راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۵۴۰

امکان امضای سریع اسناد توسط کاربرانی که برای آنها تنها یک شکل امضا تعریف شده است در سامانه قرار داده شده است، بدینصورت که فرد با کلیک برروی کلید امضاء یا امضاء گروهی از هریک از صفحات موجود (که قابلیت امضا در آن ها وجود دارد) می تواند طی مراحل زیر و بدون انتخاب شکل امضاء و با اندکی تامل نامه خود را امضا نماید

  1. کاربر کلید  امضاء را نتخاب می‌نماید:

  1. کاربر به صفحه امضاء منتقل می‌شود، در این صفحه  دکمه‌ها غیر فعال می‌باشند و شکل امضاء انتخاب شده می‌باشد و پس از اندکی تامل نامه بصورت خودکار امضاء شده  و سپس به صفحه کارتابل بازمی‌گردد.

چگونه تیکت ثبت کنم؟


( ۱ )