my.ut.ac.ir

راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۱ کد : ۳۰۸۵ راهنماهای اساتید راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۱۶۸۱۳

 

در ابتدا نوع وام درخواستی را انتخاب کنید. اگر وام تجارت گروهی را انتخاب نموده اید مبلغ مورد نظر را نیز وارد نمایید. پس از کسب اطلاعات کامل از شرایط و آیین نامه وام، جمله "شرایط را مطالعه نمودم و مورد قبول می باشد" را تیک زده و روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید.

 

شکل ۱. ثبت درخواست وام

 

در صفحه بعدی، پس از بررسی اطلاعات و مبلغ وام خود، برای جمله " اجازه می دهم در صورتیکه در زمان پرداخت وام، تغییری در توان بازپرداخت یا موجودی (در خصوص وام صندوق رفاه) اینجانب صورت گرفت، مبلغ وام متناسب با آن افزایش / کاهش یابد:" پاسخ مناسب را انتخاب و سپس روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.

 

شکل ۲. ثبت مقدار وام

 

در صفحه بعدی، برای تعیین ضامن روی جمله " برای اضافه کردن ضامن اینجا کلیک نمایید" در پایین صفحه کلیک نمایید.

شکل ۳. تعیین ضامن

 

در پنجره انتخاب ضامن بر روی دکمه جستجوی ضامن کلیک نمایید:

شکل ۴. جستجوی ضامن

 

و پس از باز شدن پنجره جستجو:

شکل ۵. جستجوی ضامن

 

یکی از مشخصات ضامن را انتخاب و دکمه جستجو را کلیک نمایید. سپس ضامن مورد نظر را انتخاب کنید:

شکل ۶. انتخاب ضامن

و در پایان دکمه مرحله بعد را کلیک نماید، در صورتی که پس از کنترل‌های سیستمی خطایی وجود نداشته باشد با پیغام زیر مواجه می‌شوید:

در این صورت منتظر تایید ضامنین بمانید و مانند قبل می‌توانید از طریق کارتابل این موضوع را پیگیری نمایید.

 

چگونه ضمات وام را قبول / ‏تایید‬ کنم؟

 

شخصی که به عنوان ضامن انتخاب شده در کارتابل خود درخواستی به شکل زیر مشاهده می‌کند:

شکل ۷. تایید ضامن

جهت مشاهده در خواست کلیک نمایید تا پنجره بررسی ضامن باز شود:

شکل ۸. فرم تایید ضامن

در این فرم در صورت موافقت با ضمانت گزینه تایید و در غیر این صورت گزینه رد را انتخاب و دکمه ارسال را کلیک نماید.

 

در چه صورتی منتظر دریافت نوبت وام باشم؟

در صورتی که در کارتابل خود مشاهده کردید ضامن انتخاب شده وضعیت ضمانت وام شما را تایید کرده است:

شکل ۹. مشاهده تایید ضامن

بر روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید.

بعد از این مرحله شما پنجره زیر را مشاهده می‌کنید:

شکل ۱۰. دریافت نوبت وام

در این پنجره دکمه ارسال را کلیک نمایید و سپس منتظر دریافت پیغام زیر بمانید:

کار شما با این فعالیت به پایان رسید.

در صورتی که پیغام بالا را دریافت نمودید منتظر دریافت وام درخواستی بمانید.

 


( ۱۶ )