راهنما تغییر پورت ارسال و دریافت ایمیل در سیستم عامل IOS

جهت تغییر در تنظیمات ایمیل مراحل زیر را طی نمائید.

  1. در بخش تنظیمات گوشی وارد تنظیمات ایمیل شوید. (مطابق شکل ۱ - مرحله اول)
  2. گزینه Accounts را انتخاب نمائید. (مطابق شکل ۱ – مرحله دوم)

 

شکل ۱ – تنظیمات ایمیل

 

  1. وارد تنظیمات Account دانشگاه با دامنه ut.ac.ir شوید. (شکل ۲)

 

شکل ۲- تنظیمات Account

 

  1. مطابق شکل ۳ اکانت دانشگاه خود mail@ut.ac.ir ) را انتخاب نمائید.

 

شکل ۳- انتخاب اکانت

 

  1. تنظیمات smtp را در قسمت outgoing Mail server انتخاب نمائید.

 

شکل ۴- تنظیمات smtp

 

  1. مطابق شکل شماره ۵ وارد تنظیمات ایمیل دانشگاه mail.ut.ac.ir شوید.

شکل ۵- تنظیمات ایمیل

 

  1. مشابه شکل شماره ۶ دو گزینه SSL و Server Port می بایست تغییر پیدا کند. گزینه SSL باید فعال باشد و بجای پورت ۲۵ از پورت ۵۸۷ استفاده نمائید.

 

شکل ۶

 

  1. جهت تغییر Incoming settings مشابه شکل ۷، گزینه SSL باید فعال باشد و بجای پورت ۱۱۰ از پورت ۹۹۳ استفاده نمائید.

 

شکل۷

چگونه تیکت ثبت کنم؟

 

 


آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷