راهنمای دریافت کد فراگیر (ویژه اتباع غیرایرانی)

۰۴ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۷۵۴ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۱۵۷۵۵

کد فراگیر شناسه‌ای منحصر بفرد برای اتباع غیرایرانی است که درکل کشورمعتبرمی باشد؛ با استفاده ازراهنمای زیرمی توانید کد فراگیر خود را دریافت نموده و در سامانه احراز هویت مرکزی ثبت نمائید.

فرایند کد فراگیر اتباع غیرایرانی

کاربران گرامی بمنظور دریافت کد فراگیر مختص غیرایرانیان، بایستی به سامانه مدیریت شناسه یکتای دانشگاه تهران به آدرس utid.ut.ac.ir مراجعه نمود. پس از ورود به این سامانه، وارد سربرگ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی می‌شوید.

گام اول (ثبت درخواست): اگر تاکنون کد فراگیر خود را دریافت نکرده‌اید با توجه به شکل ۱ از طریق گزینه «ثبت درخواست کدفراگیر» اقدام نموده و کد رهگیری دریافت نمائید؛ درغیر این صورت به گام ۳ بروید.

شکل ۱. فرآیند کد فراگیر اتباع غیر ایرانی

 

ثبت درخواست کدفراگیر

با توجه به شکل ۲ در این قسمت فرم درخواست اشخاص حقیقی را پر نمائید. با توجه به اینکه اطلاعات این بخش توسط نهاد‌های خارج از دانشگاه بررسی می‌شود، جهت دریافت شناسه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و کاهش احتمال رد درخواست بدلیل نقص یا عدم صحت اطلاعات، همه اطلاعات لازم را بادقت تکمیل و ارسال و کد رهگیری دریافت نمائید.

توجه

تکمیل نام جد برای اتباع کشورهای عرب زبان الزامی می‌باشد.

اتباع کشور‌های عربی و افغانستان لازم است که اطلاعات هویتی خود را به فارسی وارد نمایند.

 

شکل ۲. ثبت درخواست کد فراگیر

 

گام دوم (پیگیری و دریافت کد فراگیر): پس از گذشت ۷۲ ساعت، با استفاده از کد رهگیری ۱، کد فراگیر خود را مطابق شکل ۳ از طریق گزینه «پیگیری درخواست ثبت شده» کد فراگیر خود را استعلام نمائید. پس از دریافت کد فراگیربه مرحله بعدی یا گام سوم می روید.

پیگیری و دریافت کد فراگیر

در این فرم، کد رهگیری دریافت شده از گام ۱ را در قسمت شماره پیگیری وارد نموده و پس از وارد کردن عبارت امنیتی گزینه «ارسال» را بفشارید.

شکل ۳. پیگیری و دریافت کد فراگیر

گام سوم (ثبت کد فراگیر): پس از دریافت کد شناسه فراگیر از طریق گزینه‌های «ثبت کد فراگیر داوطلب پذیرفته شده» و «ثبت کد فراگیر دانشجو ٫ دانش آموخته» می‌توانید کد شناسه فراگیر خود را در سامانه احراز هویت مرکزی و سامانه آموزش درج نمائید.

ثبت کد فراگیر

درصورتی که داوطلب پذیرفته شده هستید از گزینه «ثبت کد فراگیرداوطلب پذیرفته شده» استفاده نمائید؛ در این صورت مطابق شکل ۴ وارد فرم «رفع نقص اطلاعات هویتی داوطلب» خواهید شد، پس از تکمیل فرم، درخواست شما به کارشناس پشتیبان معاونت آموزشی دانشگاه تهران ارسال می‌شود و پس از بررسی از طریق اطلاعات تماس مندرج در فرم به شما پاسخ داده خواهد شد.

توجه

برای ثبت شناسه فراگیر خود در فرم باز شده، گزینه " کد فراگیر اتباع غیر ایرانی" را از فیلد شناسه هویتی انتخاب نمائید.

 

شکل ۴. ثبت کد فراگیر داوطلب پذیرفته شده

درصورتی که دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه تهران هستید از گزینه «ثبت کدفراگیر دانشجو ٫ دانش آموخته» استفاده نمائید؛ در این صورت مطابق شکل ۵ وارد فرم «رفع نقص اطلاعات هویتی دانشجو» خواهید شد، پس از تکمیل فرم، درخواست شما به کارشناس پشتیبان معاونت آموزشی دانشگاه تهران ارسال می‌شود و پس از بررسی از طریق اطلاعات تماس مندرج در فرم به شما پاسخ داده خواهد شد.

توجه

برای ثبت شناسه فراگیر خود در فرم باز شده، گزینه " کد فراگیر اتباع غیر ایرانی" را از فیلد شناسه هویتی انتخاب نمائید.

شکل ۵. ثبت کد فراگیر دانشجو، دانش آموخته

در غیر اینصورت برای ثبت شناسه فراگیر خود به نماینده هویت موقت واحد خود مراجعه نمائید.


( ۲۶ )