راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو

۱۴ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۴ کد : ۳۶۵۴ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۳۷۵۳۷

جهت ثبت درخواست حذف پزشکی پس از مراجعه به سامانه جامع آموزش (سیستم گلستان) از منوی پیشخوان خدمت اقدام نمایید.

 

 

 

 

شکل ۱- درخواست حذف پزشکی

 

پس از بازشدن صفحه درخواست بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجو، اطلاعات فرم را تکمیل کنید.

 

 

شکل ۲- ثبت درخواست حذف پزشکی

پس از بازگشت به پیشخوان خدمت در ردیف ایجاد شده مدارک خود را ارسال کرده و درخواست را برای بررسی ارسال کنید.

 

شکل ۳- انجام مراحل درخواست حذف پزشکی و ارسال به کارشناس

نکته

پس از ارسال درخواست باید به کارشناس آموزش دانشکده مراجعه نمایید و مدارک خود را تحویل دهید.

 

پس از تحویل مدارک می توانید در پیشخوان خدمت، از گردش کار خود مطلع شوید.

**بعد از ارسال نامه درخواست شما به اتوماسیون، با زدن تیک آیکون خاتمه یافته می توانید از گردش کار خود در اتوماسیون، مطلع شوید.

 

 

شکل ۴- مشاهده گردش کار


( ۹۸ )