راهنمای ایجاد کانکشن PPTP

۲۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۷ کد : ۳۲۹۷ راهنماهای عمومی
تعداد بازدید:۳۷۷۴۰

چنانچه سیستم عامل دستگاه شما گزینه‌های زیر را دارد می‌توانید اتصال VPN با مشخصات زیر ایجاد کرده و استفاده کنید:

server address: drdd.ut.ac.ir

type of VPN: PPTP

authentication protocol: PAP

encryption: optional

dns server : ۱۹۲.۱۶۸.۲۰.۱۴ & ۱۹۲.۱۶۸.۲۰.۱۵

درصورت تنظیمات فوق در سیستم عامل و اجرای VPN با وارد نمودن شناسه کاربری و کلمه عبور می‌توانید از دسترسی به اینترنت پرسرعت استفاده نمائید.

راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای Mac

1- Apple menu > System Preferences > Network

2- بر روی (+) کلیک نمائید سپس گزینه vpn را انتخاب نمائید.

۳- ۳-VPN Type را PPTP انتخاب نمائید.

۴- ۴-server address را drdd.ut.ac.ir تایپ نمایید.

۵- ۵-Encryption Level را none انتخاب نمائید.

۶- با انتخاب گزینه advanced سربرگ dns را انتخاب نموده و آی پی ۱۹۲.۱۶۸.۲۰.۱۴ را وارد نمائید.

راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای Android

1- Settings > Wireless and networks > VPN settings

2- Add VPN را انتخاب کنید.

۳- ۳-Add PPTP VPN را انتخاب نمائید.

۴- ۴-VPN name نام دلخواه را وارد نمائید.

۵- ۵-Set VPN server آدرس drdd.ut.ac.ir را وارد نمائید.

۶- گزینه PPP Encryption (MPPE ) را از حالت انتخاب خارج نمایید.

۷- ۷-Dns Search Domains:192.168.20.14

راهنمای تنظیم VPN به صورت دستی برای IOS

1- Settings > General > VPN

2- Add VPN Configuration را انتخاب کنید

۳- سربرگ PPTP را انتخاب نمائید.

۴- ۴-server: drdd.ut.ac.ir وارد نمائید

۵- ۵-Encryption Level را none انتخاب نمائید.

درصورت تنظیمات فوق در سیستم عامل و اجرای VPN با وارد نمودن شناسه کاربری و کلمه عبور می‌توانید از دسترسی به اینترنت پرسرعت استفاده نمائید.

توجه: در صورتی که VPN به صورت فوق اجرا و استفاده شود دسترسی همزمان به اینترنت و شبکه دانشگاه برای کاربر میسر نخواهد بود، جهت دسترسی به اینترنت و شبکه دانشگاه به صورت همزمان لازم است، آدرس‌های ۲۰ / ۱۹۴.۲۲۵.۰.۰ و ۱۰.۱۱.۰.۰/۱۸ و ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰/۱۶ و ۱۷۲.۱۶.۰.۰/۱ ۵ به درگاه اتصال به شبکه دستگاه‌تان مسیردهی شود، به عبارتی نیاز است تا دستورات مربوط به مسیردهی این دسته از آدرس‌ها را در دستگاه خود پیاده سازی نمائید.

 


( ۱۰۲ )