راهنمای مدیریت اسناد انبار

مقدمه:

سیستم انبارداری به منظور گردش اطلاعات ورود و خروج کالا اعم از کالای خریداری شده یا کالای اهدایی راه اندازی شده است.

ورود به سامانه:

آدرس erp.ut.ac.ir را در مرورگر خود ثبت و وارد صفحه احراز هویت مرکزی شوید. در این قسمت اطلاعات احراز هویت شخصی را وارد و به سامانه انبارداری دسترسی خواهید داشت. (شکل ۱)

 

شکل ۱ ورود به احراز هویت مرکزی

تهیه گزارش:

به منظور تهیه گزارش از انبار به ترتیب زیر عمل نمایید: (شکل ۲)

۱- سیستم انبارداری

۲- مرور و مدیریت انبار

۳- مرور تحلیلی تعدادی انبار

شکل ۲ گزارش گیری

در این صفحه امکان تهیه و رویت گزارشات متعدد وجود دارد

در صورتی که بخواهید گردش کالاها را مشاهده نمایید بر روی ریز کالا کلیک نمایید. صفحه زیر قابل رویت می باشد. (شکل ۳)

شکل ۳ گزارش گیری

در صورتی که بخواهید گزارش کلی از تمامی کالا ها تهیه نمایید، بر روی گزارش کلی کلیک نمایید و سپس pdf را انتخاب نمایید. (شکل ۴)

شکل ۴ گزارش گیری

در صورتی که نیاز به مشاهده گردش یک کالا داشته باشید، با انتخاب آن کالا بر روی کاردکس کالا کلیک نمایید تا گردش آن کالا را مشاهده نمایید. (شکل ۵)

شکل ۵ گزارش گیری

جهت تهیه پرینت بر روی چاپ گزارش کلیک نمایید.

کالاها را می توان بر سه اساس فیلتر کرد. (شکل ۶)

شکل ۶ فیلتر کالا

توجه

در صورتی که بخواهید اطلاع یابید که بر روی یک کالا چه سندهایی ثبت شده است، کالا را انتخاب کرده و بروی نوع سند کلیک نمایید. (شکل ۷)

 

 

شکل ۷ گزارش گیری بر اساس ریز سند

توجه

در صورت نیاز به اطلاع از افرادی که با آن کالا در ارتباط بوده اند، بر روی ریز طرف حساب کلیک نمایید.(شکل ۸)

 

 

شکل ۸ گزارش گیری بر اساس ریز طرف حساب

در انتها جهت خروج از سیستم کافیست بر روی نام خود در سمت چپ صفحه اشاره نمایید و خروج از سیستم را انتخاب نمایید. (شکل ۹)

شکل ۹ خروج از سیستم


آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۷