راهنمای ایجاد دارای در سیستم اموال

ورود به سیستم

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت در قسمت آدرس مرورگر خود erp.ut.ac.ir را تایپ نمایید.

در صفحه باز شده نام کاربری و رمز ورود (احراز هویت مرکزی) را وارد نمایید. (شکل ۱)

شکل ۱ ورود به سامانه

ایجاد دارایی از سیستم انبار

جهت ایجاد دارایی از سیستم انبار به ترتیب زیر عمل میکنیم:

  1. پس از خرید یک دارایی، ابتدا در قسمت انبار رسید تحویل به انبار یا در صورتی که دارایی اهدایی بود رسید کالای اهدایی برای آن دارایی توسط انباردار ثبت می گردد. (مطابق راهنمای سیستم انبارداری)
  2. اگر کالای رسید شده در طبقه اموالی قرار گرفته باشد، برای ثبت پلاک دارایی به فرم ایجاد دارایی از سیستم انبار مراجعه می کنیم.

 

شکل ۲ ایجاد دارایی از سیستم انبار

 

  1. مطابق تصویر اطلاعات رسید انبار برای هر کالا قابل مشاهده است. کالای مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه اضافه + را انتخاب می کنیم. پس از انتخاب این دکمه صفحه زیر نمایش داده می شود. (شکل ۲)

شکل ۳ اطلاعات ایجاد دارایی از انبار

 

  1. برای هر سطر پلاک را تایپ نمایید و گروه دارایی آن را انتخاب کنید. پس از اینکه تمامی سطرها را وارد نمودید در نهایت دکمه ثبت یا ذخیره را بزنید. (شکل ۳)

نکته

پس از ثبت پلاک این دارایی اصطلاحاً دارایی مستقر نشده انبار است. یعنی این دارایی ها محل استقرار و تحویل گیرنده ندارند.

 

  1. پس از ثبت پلاک دارایی، صفحه لیست دارایی را باز و از گزینه های اصلاحی ویرایش دارایی، را انتخاب کرده و اطلاعات را تکمیل نمایید.

 

  • دکمه در حکم مصرف

پس از مشاهده صفحه اطلاعات ایجاد دارایی از انبار با توجه به اطلاعات دارایی، امین اموال برای دارایی مورد نظر طبق قوانین پلاک ثبت نمی کند. این دارایی ها اصطلاحاً در حکم مصرف گفته می شوند. (پرینتری که به مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال است.)

در صورت مشاهده چنین مواردی رسید انبار مورد نظر را انتخاب و دکمه در حکم مصرفی را انتخاب نمایید.


آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸