راهنمای ایجاد دارایی از سیتم انبار

ورود به سیستم
برای استفاده از سیستم دارایی ثابت در قسمت آدرس مرورگر خود erp.ut.ac.ir را تایپ نمائید.
در صفحه باز شده نام کاربری و رمز ورود (احراز هویت مرکزی) را وارد نمائید. (شکل ۱)
 

شکل ۱ ورود به سامانه

 

نحوه شناسایی کالای اموالی: پس ثبت سند انبار توسط انباردار اولین کاری که امین اموال باید انجام دهد شناسایی کالاهایی است که باید برای آنها بصورت فیزیکی و سیستمی پلاک ثبت کند. برای همین منظور امین اموال باید در ابتدای کار به صفحه ایجاد دارایی از سیستم انبار مراجعه نماید.
مراحل ثبت پلاک بدیت صورت می‌باشد:

ایجاد دارایی از سیستم انبار

جهت ایجاد دارایی از سیستم انبار به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:
دارایی ثابت * عملیات * ایجاد دارایی از سیستم انبار

۱- پس از خرید یک دارایی، ابتدا در قسمت انبار رسید تحویل به انبار یا در صورتی که دارایی اهدایی بود رسید کالای اهدایی برای آن دارایی توسط انباردار ثبت می‌گردد. امین اموال باید به تشخیص خود به کالاهایی که مصرفی نبوده و قیمت آن مطابق قوانین اداره اموال سازمان مرکزی جزو کالاهای اموالی می‌باشد را برای تعیین و برای ثبت پلاک آماده نماید. (مطابق راهنمای سیستم انبارداری)
۲- اگر کالای رسید شده در طبقه اموالی قرار گرفته باشد، برای ثبت پلاک دارایی به فرم ایجاد دارایی از سیستم انبار مراجعه می‌کنیم. (شکل ۲)

شکل ۲ ایجاد دارایی از سیستم انبار

 

۳- مطابق تصویر اطلاعات رسید انبار برای هر کالا قابل مشاهده است. کالای مورد نظر را با کلیک بر روی آن انتخاب کرده و دکمه دارایی جدید را انتخاب می‌کنیم. پس از انتخاب این دکمه صفحه زیر نمایش داده می‌شود.

شکل ۳ اطلاعات ایجاد دارایی از انبار

۴- برای هر سطر گروه دارایی آن را با کلیک بر روی ستون گروه دارایی و انتخاب فلش پایین انتخاب کنید.
۵- در ستون پلاک، پلاک دارایی را تایپ نمائید. پس از اینکه تمامی سطرها را وارد نمودید در نهایت دکمه ثبت یا ذخیره را بزنید. (شکل ۳)
 

نکته

۱- در این صفحه اگر قیمت خرید خالی باشد امکان ثبت پلاک وجود ندارد. در این موارد باید رسید مورد نظر توسط انباردار در سیستم انبارداری ویرایش گردد و پس از آن پلاک دارایی را ثبت نمائید.
۲- برای ثبت پلاک دارایی دقت لازم را داشته باشید چرا که پلاک ثبت شده امکان تغییر و حذف ندارد.
۳- پس از ثبت پلاک این دارایی اصطلاحاً دارایی مستقر نشده انبار است. یعنی این دارایی‌ها محل استقرار و تحویل گیرنده ندارند.

۶- پس از ثبت پلاک دارایی به صفحه لیست دارایی (بخش دوم مراجعه شود) را باز و از گزینه ویرایش دارایی، اطلاعات را تکمیل نمائید.

• دکمه در حکم مصرف
پس از مشاهده صفحه اطلاعات ایجاد دارایی از انبار با توجه به اطلاعات دارایی، در صورتیکه امین اموال برای دارایی مورد نظر طبق قوانین پلاک ثبت نکند، این دارایی‌ها اصطلاحاً در حکم مصرف گفته می‌شوند. (پرینتری که به مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال است.)
در صورت مشاهده چنین مواردی ردیف مورد نظر را انتخاب و دکمه در حکم مصرفی را انتخاب نمائید.
 

 


آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹