راهنمای عملیات دارای ثابت

اموال کلمه ای است عربی و جمع مال است. اموال در لغت به معنی مالها، املاک و اسباب و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا درتصرف سازمان یا مجموعه ای باشد گفته میشود. در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول بوده و ارزش مبادله را دارا باشد. بنابر این حقوق مالی مانند حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب میشود. در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان میتواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است. چیزی که قابلیت داد و ستد ندارد ولو اینکه مورد نیاز انسان باشد به آن مال گفته نمی شود.

به اموال دارایی ثابت نیز گفته می شود.

ورود به سیستم

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت در قسمت آدرس مرورگر خود erp.ut.ac.ir را تایپ نمایید.

در صفحه باز شده نام کاربری و رمز ورود (احراز هویت مرکزی) را وارد نمایید. (شکل ۱)

شکل ۱ ورود به سامانه

۱-و رود به صفحه عملیات و دارایی ثابت

برای استفاده از سیستم عملیات دارایی ثابت، ابتدا بر روی سیستم دارایی ثابت کلیک و سپس آیتم عملیات دارایی را انتخاب می کنیم.(شکل ۲)

شکل ۲ ورود به صفحه عملیات دارایی

۲- عملیات دارایی

 

شکل ۳ عملیات دارایی

 

 • در فرم عملیات دارایی فیلتر قسمت بالایی صفحه دقیقاً مشابه فیلتر های لیست دارایی می باشد. همچنین لیست اموال و تنظیمات پایین صحفه مشابه فرم لیست دارایی ها می باشد.(شکل ۳)
 • رای انجام عملیات های مختلف از گزینه های سمت چپ استفاده نمایید.

۳- ثبت عملیات گروهیبصورت گروهی

به وسیله این گزینه برای یک یا چند دارایی می توانید عملیاتهای مختلف انجام دهید.

شکل ۴ عملیات گروهی

۱- ابتدا یک دارایی یا چند دارایی را انتخاب و از کمبو عملیات دارایی، عملیات مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه عملیات گروهی کلیک کنید.(شکل ۵)

شکل ۵ انجام عملیات گروهی

در فرم انجام عملیات گروهی قسمت نوع عملیات، عملیات انتخابی شما را نمایش می دهد.

۲- تاریخ ثبت بصورت پیش فرض تاریخ روز را نمایش می دهد و تاریخ ثبت سند می باشد.

۳- تاریخ عملیات یا تاریخ موثر تاریخی است که عملیات مورد نظر شما انجام شده است.

نکته

بطور مثال در تاریخ ۰۲/‏۱۱/‏۹۶‬ یک دارایی اسقاط شده و ثبت سند آن در سیستم پس از دو روز انجام می شود. پس تاریخ عملیات در فرم فوق ۰۲/۱۱/۹۶ و تاریخ ثبت ۰۴/۱۱/۹۶ می باشد.

 

۴- سایر موارد شامل حساب معین، حساب تفضیل، مبلغ، هزینه عملیات و توضیحات در صورت تمایل و با توجه به دستور العملهای هر سازمان تکمیل گردد.

 

۴- ثبت عملیات بصورت تکی

 

شکل ۶ عملیات تکی

 • در صورتی که فقط یک دارایی را انتخاب و عملیات خاصی را برای آن دارایی با انتخاب هر کدام از عملیاتهای ذیل، عملیات را ثبت نمایید (شکل ۷)

شکل ۷ انجام عملیات دارایی

 • با انتخاب هر عملیات فرم انجام عملیات دارایی نمایش داده می شود که در این فرم مشابه فرم انجام عملیات گروهی اطلاعات لازم را وارد نمایید و پس از آن سند فوق را ذخیره نمایید.

۵- تعریف کوتاه در ارتباط بها هر عملیات

 

 • اهدا: در صورت اهدای یک دارایی به خارج از سازمان خود بطور مثال از دانشگاه تهران به آموزش و پرورش از عملیات اهدا استفاده نمایید. در این قسمت ما می توانیم اموال و داراییهای سازمان را اهداء کرده و از لیست داراییهای خود خارج کنیم. (شکل ۸-۹)

 

 

شکل ۸ اهدا بصورت تکی

شکل ۹ اهدا بصورت گروهی

 • اسقاط: در صورت اسقاط یک دارایی باید از عملیات اسقاط استفاده نمایید. در این قسمت ما می توانیم اموال و داراییهای سازمان را اسقاط کرده و از لیست داراییهای خود خارج می کنیم.(شکل ۱۰-۱۱)

شکل ۱۰ ا سقاط بصورت تکی

شکل ۱۱ اسقاط بصورت گروهی

 • فروش: در صورت فروش دارایی از عملیات فروش استفاده نمایید. در این قسمت ما می توانیم اموال و داراییهای سازمان را به فروش رسانده و از لیست داراییهای خود خارج می کنیم.(شکل ۱۲-۱۳)

شکل ۱۲ فروش به صورت تکی

شکل ۱۳ فروش بصورت گروهی

 • تعدیل: در این قسمت ما می توانیم اموال و داراییهای سازمان را با تغییراتی که انجام می دهیم باعث شویم که ارزش کالا کاهش و یا افزایش شود مبلغ کاهش یا افزایش اموال را مشخص می کنیم.
 • تجدید ارزیابی: تجدید ارزیابی دارایی عبارت از ارزش منصفانه آن در تاریخ تجدید ارزیابی. ارزش منصفانه معمولاً ارزش بازار دارایی است.
 • تعمیر: در صورتی که دارایی نیاز به تعمیر داشته باشد از عملیات تعمیر استفاده نمایید. در این قسمت ما می توانیم اموال و داراییهای سازمان را که آسیب دیده اند را تعمیر کرده و در صورت نیاز هزینه تعمیر اموال را مشخص می کنیم.
 • کنارگذاری: در صورتی که از یک دارایی به مدت نامشخصی استفاده نگردد و برای مدتی کنار گذاشته شود از عملیات کنار گذاری استفاده نمایید.
 • بهره برداری: در صورت استفاده از دارایی هایی که قبلاً استفاده نمیشد (کنارگذاری) برای استفاده مجدد از عملیات بهره برداری استفاده نمایید.

 


آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸