راهنمای تایید درخواست کالا

 

مقدمه:

سیستم خرید و تدارکات جهت ثبت روال خرید و ورود کالا به همراه عوامل موثر در هنگام خرید بر روی قیمت تمام شده کالای وارده و همچنین تهیه گزارش از خرید و ورود کالا می باشد. امکان برقراری ارتباط این سیستم با سیستم انبار، از قابلیت های کلیدی این زیر سیستم می باشد. که باعث هماهنگی بخش تامین کالا و انبار شرکت می شود.

الگوریتم سیستم تدارکات

شکل ۱ الگوریتم سیستم تدارکات

 

همانطور که در الگوریتم بالا مشاهده می کنید، در دو بخش حضور مدیر جهت تایید الزامی می باشد که در ادامه به ترتیب به شرح هر یک خواهیم پرداخت. erp.ut.ac.ir مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات احراز هویت وارد صفحه مختص به خود شوند. (شکل ۲)

 

شکل ۲ ورود به احراز هویت مرکزی

 

۲- با وارد کردن احراز هویت، صفحه زیر برای هر شخص باز می شود.(شکل ۳)

شکل ۳ ورود به صفحه کاربری

 

۳- پس از مشاهده صفحه بالا نیاز است که کاربر در ابتدا ۳ قسمت را چک کند:

  • الف: کاربر در این قسمت نام خودش را مشاهده کند.
  • ب: سال مالی، سال جاری باشد.
  • ج: شعبه فعال همان شعبه ای باشد که کاربر در آن فعالیت دارد.

نکته: همانطور که در ابتدای توضیحات اشاره شد مدیر در دو قسمت سیستم تدارکات نقش خواهد داشت

۴- تایید کالای درخواست شده:

۴-۱ در این قسمت مدیر مربوطه با مراجعه به بخش اداری و سپس کارتابل قادر خواهد بود تا درخواست های کارکنان شعبه مربوطه را مشاهده کند.

شکل ۴. تایید کالای درخواست داده

۴-۲ همانطور که مشاهده می نمایید با کلیک بر روی کارتابل، در خواست های کارکنان شعبه مربوطه برای مدیر قابل مشاهده می باشد.

توجه

درخواست هایی که هنوز خوانده نشده است، دارای نماد نامه آبی رنگ می باشد.

 

۴-۳ در کنار در خواست کاربران، عبارت تایید کالای در خواست شده قابل مشاهده است. این عبارت به این معناست که مدیر باید اولین تایید را انجام دهد و جهت تایید یا رد درخواست کاربر اقدام نماید.

۴-۴ مدیر مربوطه با اعمال دبل کلیک بر روی درخواست کاربر، همانند تصویر زیر قادر خواهد بود درخواست کاربر را به صورت کامل رویت نماید.

 

شکل ۵ تصمیم گیری

 

۴-۵ در قسمت مقدار تایید شده، مدیر قادر خواهد بود، مقدار درخواست شده کاربر را تغییر دهد.

۴-۶ جهت تایید یا رد درخواست کاربر، کافیست بر روی آیکن تصمیم گیری کلیک نمایید و تصویر زیر را رویت نمایید.

 

  • مقدار: میزان درخواست شده کاربر
  • موجودی: میزان موجودی کالا در انبار

 

شکل ۶ تصمیم گیری

۴-۷ در صورت وجود توضیحات می توان آن را در قسمت هامش ثبت کرد.

۴-۸ در صورت تایید درخواست، بر روی تایید، و در صورت عدم تایید درخواست، بر روی رد درخواست (خاتمه یافته) کلیک نمایید.

۴-۹ به صورت کلی بعد از تایید مدیر دو حالت رخ خواهد داد:

حالت ۱

در صورتی که مدیر تایید نماید و آن کالا در انبار موجود باشد، دستور تایید مدیر، برای انباردار صادر میشود و انباردار موظف خواهد بود آن کالا را به تعدادی که مدیر تایید کرده است به کاربر درخواست کننده تحویل دهد.

 

 

حالت ۲

درصورتی که مدیر تایید نماید اما آن کالا در انبار موجود نباشد، دستور تایید مدیر، برای کارپرداز جهت خریداری آن کالا صادر خواهد شد. و کارپرداز موظف به تهیه پیش فاکتور برای آن کالا می باشد.

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۷