آموزش ساخت کانکشن UTVPN در Ubuntu ۱۴.۰۴

با توجه به اینکه Ubuntu پشتیبانی از L2tp over IPSec را بصورت پیش فرض متوقف کرده است، طبق راهنمای زیر از مرحله ۱ جهت ایجاد کانکشن L2TP اقدام نمائید:

ابتدا Terminal را اجرا نمائید:

 

دستورات زیر را به ترتیب اجرا نمائید:

sudo apt-get install openswan xl2tpd

(در صورت مشاهده پیغام جهت نصب Certificate گزینه No را انتخاب نمائید)

سپس the L2TP/IPSec application repositoryرا نصب نمائید:

sudo apt-add-repository ppa:werner-jaeger/ppa-werner-vpn

سپس repositories را آپدیت و l2tp-ipsec-vpn application را نصب نمائید:

sudo apt-get update

sudo apt-get install l2tp-ipsec-vpn

(در صورت مشاهده پیغام تأیید Yes را انتخاب نمائید)

از dash home عبارت L2TP را تایپ و L2TP Ipsec VPN Applet را انتخاب نمائید:

 

در این مرحله بر روی پنل بالایی آیکن دو کامپیوتر ایجاد می‌گردد بر روی این آیکن کلیک و گزینه "Edit Connections..." را انتخاب نمائید:

 

در پنجره VPN Connection بر روی "Add" کلیک نمائید و یک کانکشن به اسم دلخواه مثلاً UTVPN ایجاد نمائید:

 

کانکشن ایجاد شد، کانکشن را انتخاب و بر روی "Edit" کلیک، تب IPSec را انتخاب و مطابق شکل زیر اقدام نمائید:

 

در این مرحله به تب PPP مراجعه و مطابق تصویر زیر عمل نمائید:

 

کانکشن UTVPN ایجاد گردید، جهت اتصال به UTVPN مطابق تصویر زیر بر روی آیکن کانکشن کلیک و UTVPN را انتخاب نمائید:

 

اگر اتصال به UTVPN با موفقیت برقرار شود پیغام زیر نمایش داده می‌شود:

 

چگونه تیکت ثبت کنم؟

 

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۷