آرشیو اخبار

https://utid.ut.ac.ir/forms/user/index

راهنمای دریافت پست الکترونیکی اساتید مدعو

مهمانان (اساتید مدعو، امریه و...) جهت دریافت شناسه یکتا دانشگاه باید ابتداً به نماینده هویت موقت واحد خود به صورت حضوری مراجعه نموده و نسبت به ورود اطلاعات خود و دریافت کد مهمان اقدام نمایند.

ادامه مطلب
http://ems.ut.ac.ir

اعلام بدهکاری و اعلام تسویه حساب دانشجو (مخصوص اساتید)

برای تمام دانشجویانی که حتی یک درس با آنها داشته‌اید می‌توانید دانشجو را بدهکار کنید. دانشجو ملزم است بدهی خود را با شما تسویه کند و تا زمانی که جنابعالی دکمه تسویه را در سامانه برای دانشجو ثبت نکنید ،دانشجو نمی‌تواند دانش آموخته شود و کارتش ابطال نمی‌شود.

ادامه مطلب