راهنمای بررسی تقاضای خدمت به شیوه "تمام وقت ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران" توسط تاییدکنندگان

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۷ کد : ۳۹۸۶ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۸۳۸۹

 

‌‌‌‌‌‌‌

بررسی درخواست استاد توسط تأیید کننده
تأیید کننده درخواست در پیشخوان خدمت می‌تواند نسبت به بررسی درخواست اقدام نماید.

شکل ۱- بررسی درخواست توسط تأیید کننده

 

پس از بررسی فرم تکمیل شده ر صورت تأیید از دکمه " تأیید و ارسال " و در صورتی که فرم بارگذاری شده نیاز به اصلاح داشته باشد از دکمه " برگشت جهت اصلاح " استفاده نمائید.

در تمامی مراحل پس از ارسال درخواست در حالت "ارجاع شده " و پس از اتمام گردش کار در حالت " خاتمه یافته" می‌توانید از گردش کار مطلع شوید.
در صورت نیاز به مشاهده فرم بارگذاری شده پس از ارسال درخواست، می‌توانید از دکمه مشاهده مدارک استفاده کند.

شکل ۲- مشاهده گردش کار

 

 


 


( ۸ )